Obecná polícia Tvrdošovce

Prípady Marec 2017

Začiatok mesiaca riešili príslušníci OcP bitku dvoch rómskych rodín na Cintorínskej ulici. Pri bitke zasahovali aj príslušníci zo štátnej polície.

Začiatkom mesiaca Marec došlo v obci k požiaru rodinného domu na ulici Horná. Zasahovalo obecné has. spol dobrovoľných hasičov a HaZz NZ., Šurany. Predbežne vyčíslená škoda: 20.000€

Príslušníci OcP vykonávali odchyt túlavých psov na ulici Slovenská, kde sa podarilo odchytiť aj posledného psa, ktorý napádal ľudí.

V mesiaci mare bolo prijatých 5 oznámení od obyvateľov, ohľadne vypaľovania suchého záhradného odpadu z čoho vznikalo v okolitých uliciach zadymenie. Pri čom spaľovanie suchého biologického odpadu na pozemkoch vo vlastníctve obyvateľov obce je úplne ZAKÁZANÉ. Ako alternatívu obec Tvrdošovce zberný dvor na bývalom stredisku PD Tvrdošovce č. III, kde je možné uloženie tohto odpadu.
spalovanie

Žiaci materskej školy na Hlbokej ulici sa zúčastnili na exkurzii v hasičskej zbrojnici.

Prijatý oznam že v chotári v blízkosti obecnej kompostárne pobehujú dva veľké psy. majiteľka psov bola o veci informovaná a bola vyzvaná, aby si psov odchytila a zobrala si ich domov, kde ich má riadne zabezpečiť.

koncom mesiaca riešila OcP v spolupráci s OO PZ NZ kuriózny prípad výtržnosti v budove ZŠ, kde došlo k bitke žiakov. Dvaja žiaci IX. ročníka napadli a zbili žiaka VIII. ročníka.
K žiakovi boli privolaný záchranári rýchlej zdravotnej pomoci, ktorí ho previezli do FNsP v NZ.

odchyt zabehnutého psa pred poštou. Po zistení majiteľa , pes odvezený domov.

Prípady február 2017

Na útvar OcP. doniesla túlavého psa pani okoloidúca pani, ktorá prechádzala našou obcou. (t.p.: NZ), ktorý sa potuloval pri hlavnej ceste. Pes bol dočasne odložený do obecných voliér a po karanténnej dobe sa mu podarilo nájsť nového majiteľa.

Vlčiak na ul. L- Kossútha. Ohrozená poštárka. Hliadka zakročila. Psy zvalili oplotenie a dostali sa na VP. Majiteľ psa bol vyzvaný aby ihneď psov zabezpečil, tak aby sa nemohli dostať na verejné priestranstvo. majiteľ tak urobil.

Vykonaný vstup do rodinného domu na základe podozrenia občanov, že staršej pani mohlo ostať zle, bolo vykonané preverovanie osoby. Keďže už dva dni nevideli pani xxxxxx a ani sa jej nevedeli dovolať na mobilný telefón. Staršia pani žije sama v r.d. Po vstupe do domu pani xxxxxx ležala na zemi. Privolaná RZP, ktorá pani previezla na vyšetrenie do nemocnice.

Hliadka OcP riešila prípad používania zábavnej pyrotechniky, kde občan bol riešený na mieste v blokovom konaní.

Riešenie veľkého neporiadku pred domom rómskych rodín na ulici Kapustová. Rodiny boli vyzvané, aby neporiadok urýchlene odstránili do ďalšieho dňa.
Na ďalší deň bola vykonaná kontrola pred rómskych rodín. Neporiadok z verejného priestranstva bol odstránený.

Príslušníci OcP riešili rodinnú hádku u rómskej rodiny, kde sa nezhodla svokra s nevestou, ktorá bývala u nej a chcela, aby nevesta ich dom opustila.
O niekoľko minút hliadka OcP zabránila bitke pred ďalším z rodinných domov, kde sa občania z dvoch rodín takmer pobili. Rodiny boli upokojené a k bitke napokon nedošlo.

Prijaté nahlásenie zabehnutého psa Border kolie. Pes odchytený na Hornej ulici. Odovzdaný oznamovateľovi.

Podvodníci na Lipovom rade. Vykradli rodinný dom staršej pani. K staršej pani išli so zámerom odpredania 5-l nemrznúcej kvapaliny do ostrekovača o.m.v.,ktoré jej predali za 100€ a z domu zatiaľ ako staršiu pani jeden z páchateľov zabával ďalší jej z domu ukradol finančnú hotovosť.

Vykonaný odchyt niekoľkých psov, ktorí sa potulovali na slovenskej ulici a v okolitých uliciach a napádali okoloidúcich obyvateľov. Po niekoľkých dňoch sa podarilo odchytiť všetkých psov.

V Tvrdošovciach sa opäť objavili podvodníci

Upozorňujeme obyvateľov našej obce, v prvom rade seniorov, že sa v Tvrdošovciach sa opäť objavili podvodníci, ktorí vo viacerých prípadoch okradli starších občanov o väčšiu hotovosť (vo viacerých prípadoch ide o viac ako 1 000 €) a o iné cennosti. Aj tento krát vyhľadali nič netušiacich seniorov pod rôznymi zámienkami a následne ich okradli. Najčastejšie žiadajú dôchodcov, aby im rozmenili peniaze, alebo tvrdia, že seniori dostanú naspäť peniaze od energetických alebo plynárenských spoločností. Často žiadajú dôchodcov o pohár vody alebo im ponúkajú na predaj čistiace prostriedky.
Naposledy boli podvodníkmi muž a žena v strednom veku, ktorí boli smädní. Kým dôchodkyňa pripravovala nápoj, jeden z podvodníkov sa poobzeral po izbách a ukradol peniaze a iné cennosti.
Opätovne žiadame našich občanov, aby boli obozretní, nevpúšťali do svojich príbytkov cudzie osoby. V prípade, že sa u vás objavia neznáme osoby, volajte na tel. čísla obecnej polície resp. na číslo 158.

 
kontakt

Našlo sa šteniatko plemena Bernský Salašnícky pes – včera 10.02.2017 – Už je DOMA!!!

Včera večer t.j. dňa 10.02.2017 v čase 17:00 hod. sa v obci Tvrdošovce na ulici Východná našlo šteniatko plemena Bernský Salašnícky pes.
Určite niekomu doma chýba. Majiteľ môže volať na známe telefónne čísla príslušníkov OcP:

kontakt

Aktualizované dňa 14.02.2017 10:00 hod. Psíka si prevzala jeho pôvodná majiteľka, takže sa šťastne vrátil do svojho domova. 🙂

Prípady OcP riešené za mesiac Január 2017

Dňa 02.01.2017 bola vykonaná kontrola osoby, ktorá tlačila vozík s naloženým drevom. Pri kontrole sa zistilo, že išlo o obyvateľa obce, ktorý pozbieral pri ceste staré suché konáre zo stromov, ktoré chcel doma použiť na kúrenie.

04.01.2017 bolo prijaté tel. oznámenie, že na úseku Jatov – Kendereš došlo v dopravnej nehode omv, v ktorom sa nachádzali štyria psy, ktorí sa po nehode rozutekali do chotára. Jedného psa sa podarilo odchytiť pracovníkom OZ a ostatných troch hľadali príslušníci počas služby, či sa náhodou nedostali do obce, keďže do obce ich nosievali údajne na cvičenia. Psy sa však do obce nedostali, počas služieb neboli nájdené.

04.01.2017 v dopoludnajších hodinách bolo prijaté oznámenie, že došlo k odcudzeniu drahšieho mobilného telefónu. Prípad prevzali príslušníci PZ NZ, kvôli väčšej škode.

Vo večerných hodinách bolo prijaté oznámenie, že miestny rómovia vstúpili na cudzí pozemok, kde hľadali drevo na kúrenie. Odcudziť sa im nepodarilo nič. Riešené pohovorom.

Dňa 06.01.2017 sa v obci konal 2. ročník behu KELLY NIGHT RUN, kde usporiadatelia požiadali OcP o doprovod, nakoľko beh prebiehal vo večerných hodinách. Beh prebehol v poriadku bez problémov.

Dňa 09.01.2017 Spolupráca so zdravotnou poisťovňou dôvera, vyrozumenie obyvateľa obce, že si tam v čakárni na pobočke zabudol (stratil) doklad OP a má si ho tam čím skorej vyzdvihnúť.

11.01.2017 Prijaté oznámenie, že na dvore jedného z rodinných domov v našej obci videla pracovníčka soc. úradu zanedbaného a podvyživeného psa. Po prijatí podnetu bol vykonaný výjazd na nahlásenú adresu, no es sa tam už nenachádzal. Zobrala si ho majiteľka domov. Bola vykonaná kontrola u majiteľky. Pes sa nezdal byť ani zanedbaný ani podvyživený. Vyzeral byť v poriadku. Bol vykonaný aj pohovor s majiteľom psa, ktorý uviedol, že sa o psa riadne stará.

Počas dennej hliadky bola upozornená jedna rómska občianka aby sa neprehrabávala vo vyložených smetných nádobách na ulici.

12.01.2017 SPolupráca s nemocnicou NZ, ktorá požiadala u súčinnosť, pri informovaní rodičov maloletého dieťaťa, že si ho môžu z nemocnice vyzdvihnúť. O súčinnosť žiadali z dôvodu, že nemali na matku ani otca žiaden telefonický kontakt.

13.01.2017 Bola po telefonickej žiadosti vykonaná kontrola pozemku na majiteľky, ktorá momentálne býva v Šali, na základe nahlásenia, že má podozrenie, že jej rómovia chodia na pozemok a berú si odtiaľ drevo. Bola upozornená rómska rodina, ktorá býva na rovnakej ulici, aby tam ani náhodou nechodili.

16.01.2017 Spolupráca s kriminálnou políciou pri predvádzaní občana z obce vo veci podania vysvetlenia k prípadu, ktorý sa stal koncom minulého roka.

17.01.2017 Bola vykonávaná spolupráca pri doručovaní súdnych a exekútorských doručeniek.
ďalej bola vykonaná kontrola osoby, ktorá pri pošte vykonávala verejnú dobrovoľnú zbierku pre OZ H……… Š……
Zisťovanie pobytu občana, ktorý sa už dlhé roky nezdržiava v obci. Odsťahoval sa sa s celou rodinou do zahraničia.

19.01.2017 Spolupráca s príslušníkmi PZ NZ, riešenie prípadov za posledné obdobie.
Zaregistrovaná poškodená tabuľa zákaz vynášania smetí na rohu ulíc Východná a Záhradnícka. Pri vyťažovaní obyvateľov sa zistilo, že tabuľu poškodil silný nárazový
vietor, ktorý tabuľu odtrhol dole.

20.1.2017 Spolupráca s Okr. sudom NZ, pri doručovaný súdnej zásielky.

21.01.2017 Prijaté tel. oznámenie, že na ulici Kapustová sa pohybuje pes plemena nemecký ovčiak. Pri výjazde zistené, že sa jednalo o psa, ktorý patrí rodine, ktorá sa zo spomínanej ulice odsťahovala len nedávno. pes sa dostal von z dvora rodinného domu. Po psa si prišli na druhý deň a zobrali si ho so sebou.

23.1.2017 Spolupráca s kriminálnou políciou, zisťovanie pobytu občana, ktorý sa minulý rok odsťahoval z našej obce.
Doručovanie súdnej zásielky pre obyvateľa obce.

24.01.2017 Riešený prípad znečisťovania verejného priestranstva.
Riešený susedský spor.
Vo večrných hodinách riešená manželská a rodinná hádka u jednej z rodín v obci. Podarilo sa ich uzmieriť. Prípad bol riešený pohovorom.

25.1.2017 Riešenie prípadov ohľadne túlavých psov v obci.
Riešenie prípadu znečistenia novej dlažby pred OcÚ. K znečistenou došlo v strede mesiaca December 2016.

27.1.2017 Riešenie túlavých psov. Pokus o odchyt psov.
Vo večerných hodinách vykonaná kontrola osoby.

Prípady OcP riešené v mesiaci December 2016

Dňa 5.12. 2016 bolo prijaté oznámenie o odcudzení bicykla z areálu železničnej stanice obyvateľke obce. Odcudzený bicykel bol na stanici riadne uzamknutý v stojane na bicykel. Po páchateľovi sa pátra.

Dňa 6.12.2016 sa neznámy páchateľ vlámal do predajne textilu odkiaľ odcudzil finančnú hotovosť.

Dňa 11.12.2016 sa v obci pohybovali traja maloletí samozvaní betlehemisti, ktorí si od starších ľudí pýtali peniaze. Prípad bol riešení dohovorom a pohovorom s rodičmi týchto detí.

Dňa 16.12.2016 bolo vykonané predvedenie osoby, ktorý doma opakovane napádal svoju družku, pričom bol už niekoľko dní vykázaní z domu. Muža si prevzala hliadka PZ NZ.

17.12.2016 Príslušníci OcP vykonali výjazd do miestneho podniku, odkiaľ personál nahlásil, že tam majú hosťa, ktorý je pod vplyvom alkoholu a do podniku si zobral aj svojho psa. Uviedli, že podnik so svojim psom odmieta opustiť a vzbudzuje tam u hostí pohoršenie. Muž bol pod takým vplyvom alkoholu že nedokázal stáť na nohách. Hliadka OcP ho aj s jeho psom odniesla z pohostinstva domov.

Ešte v ten istý deň bol v nočných hodinách vykonaní výjazd do osady Jánošíkovo, kde sa dvaja kamaráti (obaja pod vplyvom alkoholu) pohádali a padla aj nejaká tá facka. Po príchode hliadky nechcel ani jeden podávať oznámenie a uzmierili sa.

Dňa 19.12.2016 bola zaistená peňaženka s dokladmi. Po preverení sa zistilo, že majiteľ peňaženky bol okradnutý (nešlo o obyvateľa našej obce). Peňaženka a doklady boli odovzdané príslušníkom PZ NZ.

20.12.2016 Súčinnosť s OO PZ NZ. Zisťovanie prípadných svedkov v prípade údajného ublíženia an zdraví.

21.12.2016 Spolupráca s OcP Selice, odkiaľ bolo prijaté oznámenie, že v obci Selice sa vykonáva
vybudovanie siete mestskej pitnej vody a náš občan spolu s inými rómsami kradnú ponorné čerpadlá,ktoré sajú vodu z výkopov.

Dňa 23.12.2016 došlo k ďalšej krádeži peňaženky v miestnych potravinách. Bola odcudzená peňaženka s hotovosťou a dokladmi z vrecka kabátu. Vec nahlásená aj na PZ NZ, ktorý krádež na osobe ďalej riešia.

Dňa 26.12.2016 Bol upozornený obyvateľ obce, aby si zabezpečil svojho psa, ktorý sa dostával na susedné pozemky a susedia mali z tohoto psa strach, nakoľko sa jedná o psa veľkého plemena. Nakoľko sa jednalo o prvý prípad vec bola riešená len pohovorom.

Dňa 28.12.2016 Sa na Jánošíkovskej ceste voľne potuloval nemecký ovčiak, ktorý sa dostal von cez otvorenú bránu. Psa príslušníci OcP zahnali dnu a bránu zavreli aby sa pes nedostal von.

Dňa 31.12.2016 bol v obci nájdený malý psík (miešanec), ktorý Silvestrovskú noc prenocoval na stanovisku OcP a dočasne si ho prichýlil náčelník OcP u seba doma, až kým sa po neho nezastavil dňa 01.01.2017 jeho majiteľ ktorému ušiel.

Silvestrovská noc a oslavy Nového roka 2017 prebehli našťastie bez problémov a incidentov a obyvatelia obce si v čase cca 01:00 hod mohli vychutnať NOVOROČNÝ OBECNÝ OHŇOSTROJ, z ktoré pôžitok kazila jedine veľmi hustá hmla.

Spaľovanie suchého biologického odpadu je ZAKÁZANÉ ! ! !

Oznamujeme obyvateľom obce, že spaľovanie suchého biologického odpadu na pozemkoch vo vlastníctve obyvateľov obce je úplne ZAKÁZANÉ. Ako alternatívu obec Tvrdošovce zberný dvor na bývalom stredisku PD Tvrdošovce č. III, kde je možné uloženie tohto odpadu.
spalovanie

Prípady OcP riešené v mesiaci November 2016

01.11.2016 Vykonávali príslušníci OcP riadenie premávky pred obecným cintorínom.

02.11. 2016 Bola nájdená barla v zastávke pred ZŠ. na Dolnej ul.
Prijaté hlásenie o krádeži peňaženky. Pravdepodobne ku krádeži došlo v miestnej predajni potravín.

Vyčíňanie fantómu v osade Jánošíkovo. Klopanie na okná a dvere. Pozeranie sa do bytu cez okno. Z miesta utečie.

V čase o 23.00 hod. na ul. Mlynská na ceste nájdený občan obce v silno opitom stave.

03.11.2016 Hliadka riešila ďalšie túlavé psy v obci, ktoré si pobehovali na verejnom priestranstve.

07.11.2016 Bola riešená krádež tenisiek z miestneho fitklubu. Krádež spáchal maloletý chlapec. Rodičia maloletého chlapca uhradili škodu, ktorá vznikla krádežou tenisiek.
Tak isto bola riešená rodinná hádka medzi otcom a dcérou.

11.11.2016 Príslušníci OcP vykonávali spoluprácu so špeciálnou školou zo Šurian, keď zisťovali prečo nenavštevuje školu jeden ich žiak, ktorý je obyvateľom našej obce.

15.11.2016 Príslušníci OcP riešili susedský spor medzi obyvateľmi bytovky. Spor sa podarilo vyriešiť dohovorom.
Spolupráca s kriminálnou políciou vo veci krádeže dodávkového motorového vozidla, ku ktorej došlo dňa 14.11.2016.

18.11.2016 V čase o 21.30 hod. bola nájdená osoba v silne podnapitom stave ležiaca na chodníku pri Železničnej ceste.

19.11.2016 došlo na miestnej diskotéke k napadnutiu miestneho obyvateľa, ktorého udreli a rozbili mu telefón, keď si chcel privolať pomoc. Vec ďalej prebralo PZ NZ, ankoľko tam došlo k vyhrážaniu a výtržnosti.

20.11.2016 Riešenie porušovania VZN č. 6/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území obce Tvrdošovce na kapustovej ulici, kde maloleté rómske deti hádzali petardy.

25.11.2016 Riešenie znečistenej vozovky na ul. J. Dózsu nákladným vozidlom, ktoré prinieslo štrk. Po upozornení bola cesta očistená.

26.11.2016 Skupina mladistvých sa nevhodne hrala pri železničiarskom parku na vystavenej lokomotíve. Poškodzovali vianočné osvetlenie na vlaku.

30.11.2016 Došlo ku krádeži potravín v miestnej predajni potravín, ktorej sa dopustil miestny občan. Bol riešený v blokovom konaní na mieste.

31.11.2016 Bola riešená miestna rómska občianka, ktorá vyberala obsah zo smetných nádob vyložených na ulici.

Prípady OcP riešené v mesiaci Február 2016

V priebehu mesiaca Február vykonávali príslušníci OcP spisovanie občanov podľa zákonu 253/1998

Boli vykonávané zisťovania pobytu občanov hlásených k TP, PP v obci alebo ktorí majú hlásený pobyt bezdomovca v našej obci.

Začiatkom mesiaca sa viac krát riešil problém s túlavými psami v našej obci.

V mesiaci február boli riešené domáce rodinné hádky a nezhody, susedské spory a podobne.

Riešilo sa aj parkovanie osobných motorových vozidiel na súkromnom pozemku, kde vozidlo nemalo povolenie na parkovanie od majiteľa pozemku.

V priebehu mesiaca sa v obci pohybovali aj podomový predajcovia, ktorí ponúkali služby ako opravu dáždnikov a podobne.

Niekoľko krát bolo v mesiaci február vykonaný odchyt zabehnutých psov, ktorým sa po čase podarilo nájsť majiteľov.

Počas celého mesiaca bola vedená spolupráca s príslušníkmi OO PZ NZ v rôznych prípadoch krádeží, zisťovania pobytu osôb atď.

Taktiež boli vykonávané spolupráce s Okr. súdom N. Zámky a s rôznymi exekútorskými úradmi pri doručovaní zásielok.

Bol riešený pokus o krádež starých motocyklov z garáže.

Riešená bola krádež bicyklov zo železničnej stanice. Bicykle boli na druhý deň nájdené a vrátené.

v priebehu mesiaca bola spolupráca so SAOZ.

Počas mesiaca boli kontrolované miesta na vylepovanie predvolených plagátov kandidujúcich politických subjektov a dodržiavania VZN obce č. 1/2016 o miestach na vylepovanie volebných plagátov.

Ďalej bol riešený neporiadok na VP okolo rómskych občanov.