Obecná polícia Tvrdošovce

OZNAM

OZNAM

Tento povestný pes, ktorého rasa bola vyšľachtená na prácu vo veľmi nepriaznivých podmienkach, kde musel čeliť nízkym mínusovým teplotám a silnému vetru, pričom bol zapriahnutý do saní a prekonával desiatky kilometrov v ďalekom Sibíri, sa jedného dňa stal nechceným psom.

Jeho majitelia ho vložili do auta a keď sa stmievalo, zobrali ho ďaleko na kraj osady, kde ho vyložili pri kraji lesa a nechali napospas osudu. Pes zotrval na svojom mieste a verne čakal kým sa preňho majiteľ, ktorý sa oň doteraz staral, vráti. No nestalo sa tak .

Ľudia, ktorí psa našli napokon privolali obecnú políciu v Tvrdošovciach, ktorí tohto krásneho Sibírskeho Huskyho vzali do svojej opatery a teraz preňho hľadajú zodpovedného nového majiteľa, ktorí sa mu vie dostatočne venovať .

Keďže je to záprahový pes plný energie, vyžaduje si voľný priestor aby sa vybehal, časté venčenie a hranie sa aby sa unavil a potom spokojne oddychoval.

Jedná sa asi o 3 ročného psa Sibírskeho Huskyho s nádhernými modrými očami, hravej povahy.

Sibírsky husky je priateľský pes. Nikdy nie je agresívny voči ľuďom a ostatným zvieratám. Je veľmi inteligentný, prispôsobivý, hravý, prítulný, milý, priateľský, učenlivý, spoločenský, oddaný, aktívny, usilovný, vytrvalý, verný, temperamentný, pozorný pes. Vyžaduje veľa pozornosti . Nie je to ako nemecký ovčiak.

Len do zodpovedných rúk, ktorí sú si vedomí toho akú pozornosť a oddanosť potrebuje tento záprahový pes plný energie.

Záujemcovia sa môžu informovať na známych tel. číslach obecnej polície, alebo na e-mailovej adrese: obecna.policia@tvrdosovce.sk

Prípady riešené OcP za mesiac Máj 2017

02.05.2017 podanie oznámenia od občana z ulice Mlynská. Pán sa sťažoval, že pes suseda, chodí k nemu do dvora a vyžerie jedlo jeho psa z mysy a chodí mu po dvore. Susedovi to už vravel ale ten proti tomu nepodnikol žiadne opatrenia. Vykonaný pohovor so susedom, aby zriadil nápravu a psa si zabezpečil.

04.05.2017 spolupráca: odovzdanie podpísaných vyrozumení do ZŠ J. A. Komenského.
Súčinnosť ÚPSVaR. Zisťovanie pobytu.

05.05.2017 upozornený obyvateľ za parkovanie v Čerešňovej ulici s nákladným vozidlom Tatra.
Telefónny oznam od obyvateľky z ul. Lipový rad, ktorá sa sťažovala, že psy už pár týždňov veľmi štekajú na Záhradníckej ulici za ich
záhradou. Nevie komu patria, vraj sa jedná o viac psov. Ruší jej to pohodlie a nočný kľud.

06.05.2017 02.30 hod. Kukučínova ul. Upozornená skupinka mladistvých na hlasné správanie
sa.

09.05.2017 Doručenie EX zásielky.
Doručenie Súdnej zásielky NZ

11.5.2017 súčinnosť s ÚPSVaR NZ informácie o rodine xxxxx Odovzdanie odkazu aby sa dostavila na soc. úrad
nasledujúci deň na 08.00 hod.

12.5.2017 súčinnosť OO PZ NZ. Pátranie po osobách.

13.5.2017 Brigáda za PD.I, na Agátovej ul., odpadky, staré pneumatiky. (Skupinka mladistvých)

15.05.2017 súčinnosť ÚPSVaR, Posudky na deti.

17.05.2017 riešenie oznámenia z Rybárskej ulice, že niekto pri Čerešňovej spaľuje suchý odpad. O 20 min. ďalší prípad hustého dymu. Zistilo sa že dym sa
šíry z ulice Hviezdoslavova.

21.05.2017 Prijatá sťažnosť, že na rožnom dome, železničná, K. Mikszáha, niekto rozbil okná na starom dome, ukradol smetnú nádobu a robí neporiadok na verejnom priestranstve.

Najzaujímavejšie prípady za mesiac Apríl 2017

01.04.2017 Príslušníci OcP boli privolaní k manželskej hádke, kde sa manželka sťažovala na svojho manžela, že sa k nej správa hrubo, nepracuje, neprispieva jej na chod domácnosti a neustále ju vyháňa z domu. Prípad bol riešený pohovorom.

– Príslušníci vykonali výjazd do jedného z miestnych pohostinstiev, kde sa čašníčka sťažovala na silno podguráženého hosťa, ktorý tam v pohostinstve obťažoval ostatných hostí. Osoba bola prevezená domov, aby nedochádzalo k ďalším konfliktom.

02.04.2017 Riešenie susedského sporu na ulici železničná, kde dochádza medzi susednými rodinami k menším konfliktom opakovane. prípad riešený dohovorom na oboch stranách.

– ďalej bol vykonaný výjazd do jedného z miestnych podnikov, kde došlo k bitke medzi hosťami. Nakoľko išlo o podozrenie na trestný čin, bola k prípadu privolaná hliadka štátnej polície, ktorá vec ďalej prebrala.

03.04.2017 Prijatý oznam, že rómske deti sa hrajú v parku na hornej ulici a rodičia sa o ne celý deň nezaujímajú a deti v parku vyvádzajú pri čom poškodili a polámali na strome konár. Deti boli za prítomnosti rodinných príslušníkov upozornené a tak isto aj rodinný príslušníci, aby na deti dozreli nech v parku nič nepoškodia.

V ďalšom týždni obecná polícia spolupracovala s Ex úradmi pri doručovaní zásielok. Spolupráca s útulkom zo Šale a veterinárom pri preočkovaní psov umiestnených v obecnej voliére.
Náčelník OcP sa zúčastnil na školení v NR na Školiacom stredisku RVC.

Dňa 08.04.2017 bola hliadka OcP privolaná k bytovke, kde dlhodobo obťažuje jedna rodina ostatné rodiny bývajúce vo vchode najmä nadmerným hlukom, ktorý sa z bytu šíri často celý deň až do neskorých nočných hodín.

10.04.2017 bol hliadkou OcP vykonaný pohovor s rodičmi žiaka zo ZŠ, ktorý v budove školy poškodil dvere na triede pri čom žiakovi asistovali ďalší dvaja kamaráti.

– ďalej bola v tento deň hliadka privolaná k susedskej hádke na ulici Gorkého, kde sa maloleté deti vulgárne vyjadrovali voči susedovi.

11.04.2017 Súčinnosť OcP s Okr. súdom Nové Zámky, ďalej súčinnosť s detským domovom v Kolárove.

ďalej súčinnosť s Okr. súdom, ÚPSVaR.

15.04.2017 Riadili príslušníci premávku pri Veľkonočnej bohoslužbe

18.04.2017 Vykonaná kontrola podozrivých osôob na základe oznámenia obyvateľov z ulice školská. Išlo o pracovníkov energetickej firmy.

– ďalej spolupráca s Detským domovom v Kolárove.

19.04.2017 v súčinnosti so ZŠ riešený prípado so žiakmi VIII. ročníka, ktorí po sebe nechali neporiadok pri rybníku a porozbíjali tam lavičky.

20.04.2017 Súčinnosť s ochranármi Dunajské Luhy, p. Jozef Lengyel zo Šurian. Opätovne záchrana sovy pred predajňou Lipták, ktorá vypadla z hniezda.

21.04.2017 súčinnosť s OR PZ Šaľa. OO PZ vo Vlčanoch. Predvolanie občana z našej obce na výsluch.

26.04.2017 súčinnosť s občianskym združením SAOZ (Slovenská aliancia ochrancov zvierat). Odobratie feny a šteniat z rómskej rodiny a následné umiestnenie do útulku.

– Prijatý oznam od obyvateľky z Jánošíkova, že na železničnej ceste videla podozrivú osobu v žltom reflexnom kabáte, ktorá oslovovala staršie pani. (jednalo sa o pracovníčku sk. vodárenskej spoločnosti, ktorá zapisovala stav vodomerov)

27.04.2017 sa príslušníci OcP zúčastnili na školení na VÚS v Nitre ohľadne priestupkového zákona.

Prípady Marec 2017

Začiatok mesiaca riešili príslušníci OcP bitku dvoch rómskych rodín na Cintorínskej ulici. Pri bitke zasahovali aj príslušníci zo štátnej polície.

Začiatkom mesiaca Marec došlo v obci k požiaru rodinného domu na ulici Horná. Zasahovalo obecné has. spol dobrovoľných hasičov a HaZz NZ., Šurany. Predbežne vyčíslená škoda: 20.000€

Príslušníci OcP vykonávali odchyt túlavých psov na ulici Slovenská, kde sa podarilo odchytiť aj posledného psa, ktorý napádal ľudí.

V mesiaci mare bolo prijatých 5 oznámení od obyvateľov, ohľadne vypaľovania suchého záhradného odpadu z čoho vznikalo v okolitých uliciach zadymenie. Pri čom spaľovanie suchého biologického odpadu na pozemkoch vo vlastníctve obyvateľov obce je úplne ZAKÁZANÉ. Ako alternatívu obec Tvrdošovce zberný dvor na bývalom stredisku PD Tvrdošovce č. III, kde je možné uloženie tohto odpadu.
spalovanie

Žiaci materskej školy na Hlbokej ulici sa zúčastnili na exkurzii v hasičskej zbrojnici.

Prijatý oznam že v chotári v blízkosti obecnej kompostárne pobehujú dva veľké psy. majiteľka psov bola o veci informovaná a bola vyzvaná, aby si psov odchytila a zobrala si ich domov, kde ich má riadne zabezpečiť.

koncom mesiaca riešila OcP v spolupráci s OO PZ NZ kuriózny prípad výtržnosti v budove ZŠ, kde došlo k bitke žiakov. Dvaja žiaci IX. ročníka napadli a zbili žiaka VIII. ročníka.
K žiakovi boli privolaný záchranári rýchlej zdravotnej pomoci, ktorí ho previezli do FNsP v NZ.

odchyt zabehnutého psa pred poštou. Po zistení majiteľa , pes odvezený domov.

Prípady február 2017

Na útvar OcP. doniesla túlavého psa pani okoloidúca pani, ktorá prechádzala našou obcou. (t.p.: NZ), ktorý sa potuloval pri hlavnej ceste. Pes bol dočasne odložený do obecných voliér a po karanténnej dobe sa mu podarilo nájsť nového majiteľa.

Vlčiak na ul. L- Kossútha. Ohrozená poštárka. Hliadka zakročila. Psy zvalili oplotenie a dostali sa na VP. Majiteľ psa bol vyzvaný aby ihneď psov zabezpečil, tak aby sa nemohli dostať na verejné priestranstvo. majiteľ tak urobil.

Vykonaný vstup do rodinného domu na základe podozrenia občanov, že staršej pani mohlo ostať zle, bolo vykonané preverovanie osoby. Keďže už dva dni nevideli pani xxxxxx a ani sa jej nevedeli dovolať na mobilný telefón. Staršia pani žije sama v r.d. Po vstupe do domu pani xxxxxx ležala na zemi. Privolaná RZP, ktorá pani previezla na vyšetrenie do nemocnice.

Hliadka OcP riešila prípad používania zábavnej pyrotechniky, kde občan bol riešený na mieste v blokovom konaní.

Riešenie veľkého neporiadku pred domom rómskych rodín na ulici Kapustová. Rodiny boli vyzvané, aby neporiadok urýchlene odstránili do ďalšieho dňa.
Na ďalší deň bola vykonaná kontrola pred rómskych rodín. Neporiadok z verejného priestranstva bol odstránený.

Príslušníci OcP riešili rodinnú hádku u rómskej rodiny, kde sa nezhodla svokra s nevestou, ktorá bývala u nej a chcela, aby nevesta ich dom opustila.
O niekoľko minút hliadka OcP zabránila bitke pred ďalším z rodinných domov, kde sa občania z dvoch rodín takmer pobili. Rodiny boli upokojené a k bitke napokon nedošlo.

Prijaté nahlásenie zabehnutého psa Border kolie. Pes odchytený na Hornej ulici. Odovzdaný oznamovateľovi.

Podvodníci na Lipovom rade. Vykradli rodinný dom staršej pani. K staršej pani išli so zámerom odpredania 5-l nemrznúcej kvapaliny do ostrekovača o.m.v.,ktoré jej predali za 100€ a z domu zatiaľ ako staršiu pani jeden z páchateľov zabával ďalší jej z domu ukradol finančnú hotovosť.

Vykonaný odchyt niekoľkých psov, ktorí sa potulovali na slovenskej ulici a v okolitých uliciach a napádali okoloidúcich obyvateľov. Po niekoľkých dňoch sa podarilo odchytiť všetkých psov.

V Tvrdošovciach sa opäť objavili podvodníci

Upozorňujeme obyvateľov našej obce, v prvom rade seniorov, že sa v Tvrdošovciach sa opäť objavili podvodníci, ktorí vo viacerých prípadoch okradli starších občanov o väčšiu hotovosť (vo viacerých prípadoch ide o viac ako 1 000 €) a o iné cennosti. Aj tento krát vyhľadali nič netušiacich seniorov pod rôznymi zámienkami a následne ich okradli. Najčastejšie žiadajú dôchodcov, aby im rozmenili peniaze, alebo tvrdia, že seniori dostanú naspäť peniaze od energetických alebo plynárenských spoločností. Často žiadajú dôchodcov o pohár vody alebo im ponúkajú na predaj čistiace prostriedky.
Naposledy boli podvodníkmi muž a žena v strednom veku, ktorí boli smädní. Kým dôchodkyňa pripravovala nápoj, jeden z podvodníkov sa poobzeral po izbách a ukradol peniaze a iné cennosti.
Opätovne žiadame našich občanov, aby boli obozretní, nevpúšťali do svojich príbytkov cudzie osoby. V prípade, že sa u vás objavia neznáme osoby, volajte na tel. čísla obecnej polície resp. na číslo 158.

 
kontakt

Našlo sa šteniatko plemena Bernský Salašnícky pes – včera 10.02.2017 – Už je DOMA!!!

Včera večer t.j. dňa 10.02.2017 v čase 17:00 hod. sa v obci Tvrdošovce na ulici Východná našlo šteniatko plemena Bernský Salašnícky pes.
Určite niekomu doma chýba. Majiteľ môže volať na známe telefónne čísla príslušníkov OcP:

kontakt

Aktualizované dňa 14.02.2017 10:00 hod. Psíka si prevzala jeho pôvodná majiteľka, takže sa šťastne vrátil do svojho domova. 🙂

Prípady OcP riešené za mesiac Január 2017

Dňa 02.01.2017 bola vykonaná kontrola osoby, ktorá tlačila vozík s naloženým drevom. Pri kontrole sa zistilo, že išlo o obyvateľa obce, ktorý pozbieral pri ceste staré suché konáre zo stromov, ktoré chcel doma použiť na kúrenie.

04.01.2017 bolo prijaté tel. oznámenie, že na úseku Jatov – Kendereš došlo v dopravnej nehode omv, v ktorom sa nachádzali štyria psy, ktorí sa po nehode rozutekali do chotára. Jedného psa sa podarilo odchytiť pracovníkom OZ a ostatných troch hľadali príslušníci počas služby, či sa náhodou nedostali do obce, keďže do obce ich nosievali údajne na cvičenia. Psy sa však do obce nedostali, počas služieb neboli nájdené.

04.01.2017 v dopoludnajších hodinách bolo prijaté oznámenie, že došlo k odcudzeniu drahšieho mobilného telefónu. Prípad prevzali príslušníci PZ NZ, kvôli väčšej škode.

Vo večerných hodinách bolo prijaté oznámenie, že miestny rómovia vstúpili na cudzí pozemok, kde hľadali drevo na kúrenie. Odcudziť sa im nepodarilo nič. Riešené pohovorom.

Dňa 06.01.2017 sa v obci konal 2. ročník behu KELLY NIGHT RUN, kde usporiadatelia požiadali OcP o doprovod, nakoľko beh prebiehal vo večerných hodinách. Beh prebehol v poriadku bez problémov.

Dňa 09.01.2017 Spolupráca so zdravotnou poisťovňou dôvera, vyrozumenie obyvateľa obce, že si tam v čakárni na pobočke zabudol (stratil) doklad OP a má si ho tam čím skorej vyzdvihnúť.

11.01.2017 Prijaté oznámenie, že na dvore jedného z rodinných domov v našej obci videla pracovníčka soc. úradu zanedbaného a podvyživeného psa. Po prijatí podnetu bol vykonaný výjazd na nahlásenú adresu, no es sa tam už nenachádzal. Zobrala si ho majiteľka domov. Bola vykonaná kontrola u majiteľky. Pes sa nezdal byť ani zanedbaný ani podvyživený. Vyzeral byť v poriadku. Bol vykonaný aj pohovor s majiteľom psa, ktorý uviedol, že sa o psa riadne stará.

Počas dennej hliadky bola upozornená jedna rómska občianka aby sa neprehrabávala vo vyložených smetných nádobách na ulici.

12.01.2017 SPolupráca s nemocnicou NZ, ktorá požiadala u súčinnosť, pri informovaní rodičov maloletého dieťaťa, že si ho môžu z nemocnice vyzdvihnúť. O súčinnosť žiadali z dôvodu, že nemali na matku ani otca žiaden telefonický kontakt.

13.01.2017 Bola po telefonickej žiadosti vykonaná kontrola pozemku na majiteľky, ktorá momentálne býva v Šali, na základe nahlásenia, že má podozrenie, že jej rómovia chodia na pozemok a berú si odtiaľ drevo. Bola upozornená rómska rodina, ktorá býva na rovnakej ulici, aby tam ani náhodou nechodili.

16.01.2017 Spolupráca s kriminálnou políciou pri predvádzaní občana z obce vo veci podania vysvetlenia k prípadu, ktorý sa stal koncom minulého roka.

17.01.2017 Bola vykonávaná spolupráca pri doručovaní súdnych a exekútorských doručeniek.
ďalej bola vykonaná kontrola osoby, ktorá pri pošte vykonávala verejnú dobrovoľnú zbierku pre OZ H……… Š……
Zisťovanie pobytu občana, ktorý sa už dlhé roky nezdržiava v obci. Odsťahoval sa sa s celou rodinou do zahraničia.

19.01.2017 Spolupráca s príslušníkmi PZ NZ, riešenie prípadov za posledné obdobie.
Zaregistrovaná poškodená tabuľa zákaz vynášania smetí na rohu ulíc Východná a Záhradnícka. Pri vyťažovaní obyvateľov sa zistilo, že tabuľu poškodil silný nárazový
vietor, ktorý tabuľu odtrhol dole.

20.1.2017 Spolupráca s Okr. sudom NZ, pri doručovaný súdnej zásielky.

21.01.2017 Prijaté tel. oznámenie, že na ulici Kapustová sa pohybuje pes plemena nemecký ovčiak. Pri výjazde zistené, že sa jednalo o psa, ktorý patrí rodine, ktorá sa zo spomínanej ulice odsťahovala len nedávno. pes sa dostal von z dvora rodinného domu. Po psa si prišli na druhý deň a zobrali si ho so sebou.

23.1.2017 Spolupráca s kriminálnou políciou, zisťovanie pobytu občana, ktorý sa minulý rok odsťahoval z našej obce.
Doručovanie súdnej zásielky pre obyvateľa obce.

24.01.2017 Riešený prípad znečisťovania verejného priestranstva.
Riešený susedský spor.
Vo večrných hodinách riešená manželská a rodinná hádka u jednej z rodín v obci. Podarilo sa ich uzmieriť. Prípad bol riešený pohovorom.

25.1.2017 Riešenie prípadov ohľadne túlavých psov v obci.
Riešenie prípadu znečistenia novej dlažby pred OcÚ. K znečistenou došlo v strede mesiaca December 2016.

27.1.2017 Riešenie túlavých psov. Pokus o odchyt psov.
Vo večerných hodinách vykonaná kontrola osoby.

Prípady OcP riešené v mesiaci December 2016

Dňa 5.12. 2016 bolo prijaté oznámenie o odcudzení bicykla z areálu železničnej stanice obyvateľke obce. Odcudzený bicykel bol na stanici riadne uzamknutý v stojane na bicykel. Po páchateľovi sa pátra.

Dňa 6.12.2016 sa neznámy páchateľ vlámal do predajne textilu odkiaľ odcudzil finančnú hotovosť.

Dňa 11.12.2016 sa v obci pohybovali traja maloletí samozvaní betlehemisti, ktorí si od starších ľudí pýtali peniaze. Prípad bol riešení dohovorom a pohovorom s rodičmi týchto detí.

Dňa 16.12.2016 bolo vykonané predvedenie osoby, ktorý doma opakovane napádal svoju družku, pričom bol už niekoľko dní vykázaní z domu. Muža si prevzala hliadka PZ NZ.

17.12.2016 Príslušníci OcP vykonali výjazd do miestneho podniku, odkiaľ personál nahlásil, že tam majú hosťa, ktorý je pod vplyvom alkoholu a do podniku si zobral aj svojho psa. Uviedli, že podnik so svojim psom odmieta opustiť a vzbudzuje tam u hostí pohoršenie. Muž bol pod takým vplyvom alkoholu že nedokázal stáť na nohách. Hliadka OcP ho aj s jeho psom odniesla z pohostinstva domov.

Ešte v ten istý deň bol v nočných hodinách vykonaní výjazd do osady Jánošíkovo, kde sa dvaja kamaráti (obaja pod vplyvom alkoholu) pohádali a padla aj nejaká tá facka. Po príchode hliadky nechcel ani jeden podávať oznámenie a uzmierili sa.

Dňa 19.12.2016 bola zaistená peňaženka s dokladmi. Po preverení sa zistilo, že majiteľ peňaženky bol okradnutý (nešlo o obyvateľa našej obce). Peňaženka a doklady boli odovzdané príslušníkom PZ NZ.

20.12.2016 Súčinnosť s OO PZ NZ. Zisťovanie prípadných svedkov v prípade údajného ublíženia an zdraví.

21.12.2016 Spolupráca s OcP Selice, odkiaľ bolo prijaté oznámenie, že v obci Selice sa vykonáva
vybudovanie siete mestskej pitnej vody a náš občan spolu s inými rómsami kradnú ponorné čerpadlá,ktoré sajú vodu z výkopov.

Dňa 23.12.2016 došlo k ďalšej krádeži peňaženky v miestnych potravinách. Bola odcudzená peňaženka s hotovosťou a dokladmi z vrecka kabátu. Vec nahlásená aj na PZ NZ, ktorý krádež na osobe ďalej riešia.

Dňa 26.12.2016 Bol upozornený obyvateľ obce, aby si zabezpečil svojho psa, ktorý sa dostával na susedné pozemky a susedia mali z tohoto psa strach, nakoľko sa jedná o psa veľkého plemena. Nakoľko sa jednalo o prvý prípad vec bola riešená len pohovorom.

Dňa 28.12.2016 Sa na Jánošíkovskej ceste voľne potuloval nemecký ovčiak, ktorý sa dostal von cez otvorenú bránu. Psa príslušníci OcP zahnali dnu a bránu zavreli aby sa pes nedostal von.

Dňa 31.12.2016 bol v obci nájdený malý psík (miešanec), ktorý Silvestrovskú noc prenocoval na stanovisku OcP a dočasne si ho prichýlil náčelník OcP u seba doma, až kým sa po neho nezastavil dňa 01.01.2017 jeho majiteľ ktorému ušiel.

Silvestrovská noc a oslavy Nového roka 2017 prebehli našťastie bez problémov a incidentov a obyvatelia obce si v čase cca 01:00 hod mohli vychutnať NOVOROČNÝ OBECNÝ OHŇOSTROJ, z ktoré pôžitok kazila jedine veľmi hustá hmla.