Obecná polícia Tvrdošovce

prípady September 2015

 • Dňa 02.09.2015 členovia OcP vykonávali zvýšenú hliadkovacia činnosť v okolí ZŠ, nakoľko sa pre deti začal nový školský rok.
 • Pred budovou ZŠ pribudlo nové dopravné značenie zákaz státia, s vyznačeným úsekom. Značky boli osadené z bezpečnostných dôvodov aby sa predišlo možnej nehode, kedy môžu deti spoza stojacieho vozidla vybehnúť priamo pod kolesá okoloidúceho vozidla. V okolí sa budú vykonávať častejšie kontroly dodržiavania tejto dopravnej značky.
zákaz státia

zákaz státia

Značka sa používa v prípadoch, keď je nutné v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky s prihliadnutím na miestne podmienky zakázať státie vozidiel a umožniť iba ich zastavenie napr. na účel zásobovania.

Značka zakazuje státie vozidla pri krajnici. Zastavenie je dovolené.
Státie je prerušenie jazdy na čas, ktorý je dlhší ako doba na zastavenie.
Zastavenie je prerušenie jazdy na urýchlený nástup, výstup, zloženie, vyloženie nákladu.
zdroj:http://www.skvelaautoskola.sk/dopravna-znacka/b-33

 • 5.9.2015 sa konali jazdecké preteky v jazdiarni Palomíno. Príslušníci OcP vykonávali kontrolu okolia jazdiarne.
 • Príslušníci OcP vykonávajú pravidelne kontroly miest, kde objavujú nelegálne (čierne) skládky s odpadom. Pri bývalom stredisku PD č. III sa objavila nová čierna skládka, ktorej páchateľ bol vypátraný a riešený v blokovom konaní.
 • Prebiehajú rôzne spolupráce z orgánmi policajného zboru PZ NZ.
 • Spolupráce pri doručovaní Súdnych doručeniek, spolupráce pri doručovaní exekútorských doručeniek.
 • 10.9.2015 výjazd k susedskému sporu, kde malo dôjsť k urážkam a slovným napádaniam dvoch susedných rodín
 • 14.9 výjazd k ďalšej rodinnej hádke, kde si syn dlhodobo nerozumie s matkou a problémy sa snaží riešiť hádkou a urážaním matky
 • riešenie prípadu vynášania staveného odpadu občanom obce na poľnú cestu. Vec prejednaná v blokovom konaní
 • OcP spolupracuje aj s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z Nových Zámkov
 • riešený ďalší susedský spor, kde došlo k zvaleniu betónového oplotenia
 • 22.9.2015 došlo ku krádeži ktorú spáchal maloletý žiak ZŠ, ktorému sa zapáčil rádiomagnetofón starého pána a prisvojil si ho. Pri krádeži mu pomáhala jeho 8 ročná kamarátka
 • aj počas mesiaca September vykonávajú príslušníci OcP kontroly na základnej škole K. Szemerényiho aj ZŠ J. A. Komenského
 • príslušníci OcP riešili rodinné majetkové nezhody dvoch ľudí
 • príslušníci OcP riešili ďalšiu rodinnú hádku, kde problém a hádku vyvolal alkohol

 

Našiel sa ďalší psík

Obecná polícia oznamuje obyvateľom obce, že dnes o 10.00 hod. našla v blízkosti železničnej stanice šteňa asi dvojmesačného psa. Pravdepodobne ide o kríženca Labradora. Pes je väčšieho plemena, žemľovej farby. Obecná polícia prosí majiteľa zabehnutého psa, aby sa ten ohlásil na telefónnych číslach príslušníkov obecnej polície, alebo na útvare obecnej polície na Kukučínovej ulici.

Majiteľ sa môže hlásiť u príslušníkov obecnej polície na známych telefónnych číslach

Edit: Pre psíka sa podarilo nájsť nový domov. 🙂

Zákaz používania pyrotechnických výrobkov

pyrotechnika-petardy

Podľa § 4 ods. 3 písm. n) zákona o obecnom zriadení je zakázané používanie
pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely triedy II, III alebo IV na všetkých
verejných priestranstvách na území obce Tvrdošovce, pričom tento zákaz neplatí /výnimka/
na čas určený v trvaní od 12.00 hod. dňa 31.12. kalendárneho roka do 04.00 hod. dňa 01.01.
kalendárneho roka.

úplné znenie VZN č. 13/2012

Našiel sa pes plemena Weimarský stavač

Obecná polícia oznamuje obyvateľom obce, že dnes dopoludnia sa našla na Čerešňovej ulici zbehnutá sučka plemena Weimarský stavač. Žiadame majiteľa psa aby sa ohlásil na útvare obecnej polície alebo zavolal na známe tel. čísla príslušníkov obecnej polície.

Zároveň prosíme aby majiteľ so sebou priniesol papiere o pôvode psa, ak je pes čipovaný, tak identifikačné číslo čipu.

Majiteľ sa môže hlásiť na tel. č.: Peter Marenčák : 0905 569 432, Dávid Szabó : 0905 547 443

Pes bol dnes večer vrátený majiteľovi.

Všetky šteniatka už majú nový domov. :)

aktualizácia 24.11.2014.

Dnes dopoludnia sme našli nový domov aj pre posledné šteniatko.

 

Dnes poobede sa prihlásila nová majiteľka a osvojila si dve šteniatka, takže ostalo nám ešte jedno čierne šteniatko, ktoré si hľadá nový domov a zodpovedného majiteľa/ku.

Peter Marenčák : 0905 569 432, Dávid Szabó : 0905 547 443

 

 

Hľadáme domov pre 3 šteniatka

Hľadáme domov pre 3 šteniatka, ktoré včera večer okolo 20:00 hod našli na ulici Školská, kde občianka spozornela na kňučanie šteniat. Keď sa išla pozrieť vedľa plota našla 2 šteniatka. Tretieho psíka zas hodili do dvora rodinného domu na ulici Hlboká. Zrejme takýmto spôsobom sa chcel zbaviť majiteľ týchto nevinných a nechcených šteniatok.


Prosíme milovníkov psíkov, ak Vás zaujali tieto fotky a máte záujem o psíkov, môžete si ich zobrať do opatery.
telefonický kontakt

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

Foto: Ilustračné, zdroj: google.sk

Foto: Ilustračné, zdroj: google

Vzhľadom na blížiaci sa Sviatok všetkých svätých žiadame občanov a návštevníkov nášho cintorína na zvýšenú opatrnosť a obozretnosť. Zároveň Vás žiadame, aby ste počas návštevy cintorína venovali zvýšenú pozornosť svojim cennostiam, aby ste nenechávali osobné a cenné veci na viditeľnom mieste, vo svojich vozidlách a pod.

V prípade spozorovania podozrivých osôb hláste túto skutočnosť na telefónne čísla príslušníkov obecnej polície.

Kérjük a lakosokat, hogy a közelgő ünnepek alatt legyenek elővigyázatosak, értékeiket, pénztárcájukat, irataikat ne hagyják őrizetlenül, vagy az autóban látható helyen. Ne adjanak okot az autó feltörésére.

Legyenek körültekintőek, figyelmesek és ha gyanúsan viselkedő személyt észlelnek, kérjük jelentsék a községi rendőröknek, a következő telefon számokon.

Prípady Júl 2014

02.07.2014 Službukonajúci členovia OcP mali výjazd na ulicu Mlynská, kde dochádzalo k rušeniu nočného kľudu u jednej rodiny, ktorá oslavovala a hrala im hudba príliš hlasno.
Výjazd bol riešený napomenutím rodiny, ktorá hudbu ihneď stíšila.

03.07.2014 Zo železničnej stanice prijatý telefonický oznam, že je tam pod lavičkou schovaný pes. Zistilo sa že pes patrí rodine zo susednej obce, ktorej ušiel predošlú noc. Rodina si po psa prišla a zobrala si ho domov.

04.07.2014 Prijaté oznámenia o odcudzenej peňaženke od staršej občianky. Viac v článku : Dolapenie vreckára

07.07.2014 Príslušníci OcP boli privolaní k rodinnej hádke.

08.07.2014 Prísušníci OcP spisovali stavený materiál uložený na verejnom priestranstve.

Bolo prijaté oznámenie, že predošlú noc sa niekto pokúšal dostať do krypty pod kostolom. Dnu sa mu však dostať nepodarilo. Nedošlo teda k žiadnej škode. V krypte sa žiadne cennosti aj tak nenachádzajú.

14.07.2014 bolo prijaté oznámenie o poškodení OMV továrenskej značky BMW. Na vozidlo neznámy páchateľ hodil kus asi 4-5 kg betónu. Nakoľko sa jedná o vysokú škodu prípad preberá OO PZ NZ.

18.07.2014 Bolo v dopoľudnajších hodinách prijaté oznámenie od personálu termálneho kúpaliska, že na ráno zvyknú byť rozhádzané kamene pred schodišťom, kde je vstup do areálu termálneho kúpaliska.
Počas nočnej služby bolo v čase 21:45 spozorovaná skupinka mladistvých, ktorá rozhadzovala kamene pred areálom termálneho kúpaliska. Niektorí zo skupinky jazdili bicyklami po štrku a aj tým roznášali kamene po chodníku.

20.07.2014 Od pracovníčky RELAX Centra prijaté oznámenie, že niekto na vchodových dverách v noci rozbil sklenenú výplň. Vďaka kamerovým záznamom sa páchateľa podarilo vypátrať.

21.07.2014 Riešenie rušenia nočného kľudu na ulici Východná.

23.07.2014 Prijatie oznámenia že na ulici I. Széchényiho ohrozujú voľne sa pohybujúce psy okoloidúcich občanov. Po prijatí oznámenia bol zistený majiteľ psov, ktorí bol upozornený aby svojich psov zabezpečil inak bude riešený v blokovom konaní podľa VZN 2/2012

Počas nočnej služby riešenie rodinného sporu.

Príslušníci OcP počas celého mesiaca spolupracovali s príslušníkmi OO PZ NZ ako aj s kriminálnou políciou. Ďalej spoluprácu s Okr. Súdmi, so súdnymi exekútormi.

Dolapenie vreckára

foto ilustracne vreckar

Foto: Ilustračné

 

Dňa 04.07.2014 príslušníci OcP prijali oznámenie od staršej občianky, že ju pred rehabilitačným centrom oslovil nejaký róm s tou zámienkou, že hľadá kvetinárstvo. Ona mu ukázala ktorým smerom je najbližšie kvetinárstvo a potom každý išiel svojou cestou. Keď však pani prišla domov všimla si že jej chýba peňaženka kde mala hotovosť a osobné doklady. Ihneď potom telefonicky podala na  OcP  oznámenie, kde osobu, ktorá ju oslovila pred rehabilitačným centrom aj opísala.  Príslušníkom OcP sa vďaka opisu osoby a dobrej miestnej znalosti podarilo identifikovať osobu, ktorá sa k skutku priznala. Páchateľ bol odovzdaný do rúk štátnej polície SR, ktorá ho obvinila z trestného činu krádeže na osobe. Táto osoba bola už v minulosti súdne trestaná za podobné trestné činy.