AUTO NIE JE VÝKLAD

AUTO NIE JE VÝKLAD

              Vážený vodič,

Dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že ponechaním

cenných vecí vo Vašom vozidle zvyšujete riziko odcudzenia Vášho vozidla alebo vecí z neho.

  Vaše auto

sa môže stať zaujímavým cieľom pre zlodejov

●UZAMYKAJTE auto a skontrolujte zatvorenie všetkých okien pri každom opustení vozidla.

NENECHÁVAJTE cenné veci vyložené na sedadlách a na viditeľnom mieste (kabelky, doklady, GPS navigáciu, notebook, kľúče)

NENECHÁVAJTE pracovné náradie v batožinovom / nákladnom priestore vozidla.


OBECNÁ POLÍCIA v Tvrdošovciach chce touto cestou požiadať účastníkov cestnej premávky, aby dbali o zvýšenú opatrnosť, sledovali situáciu v cestnej premávke pri prechode cez hlavnú cestu, nakoľko bude na ceste v najbližších dňoch zvýšený počet motorových vozidiel.

foto zdroj: google.sk

Ochrana života a zdravia

Dňa 26.októbra sa príslušníci OcP Tvrdošovce a članova DHZ Tvrdošovce zúčastnili v ZŠ J. A. Komenského , kde sa žiaci venovali téme Ochrany života a zdravia. Príslušníci aj členovia DHZ žiakom podali dôležité informácie, rady a predviedli praktické ukážky, ktoré si žiaci mohli aj vyskúšať. Mohli si popri tom popozerať služobné vozidlo Obecnej polície a zásahové vozidlo TATRA členov DHZ Tvrdošovce.

Upozorňovanie vodičov pri cintoríne

Príslušníci Obecnej polície Tvrdošovce aj tento rok pred Sviatkom všetkých svätých upozorňujú vodičov na ostražitosť a skutočnosť, že ponechaním cenných vecí vo vozidle sa zvyšuje riziko odcudzenia vozidla, alebo vecí z neho. Pokračovať v tejto aktivite sa bude aj počas nasledujúcich dní.

Pozor na zvýšený pohyb chodcov

Vzhľadom na blížiaci sa Sviatok dušičiek bude v okolí Tvrdošovského cintorína už čoskoro zvýšený počet áut a ľudí. Na túto skutočnosť upozorňujú aj dopravné značky v okolí cintorína na Bratislavskej ceste v oboch smeroch.

Od 1. októbra 2023 platí ZÁKAZ parkovania na chodníkoch.

Od 1. októbra 2023 je v platnosti novela zákona “ č. 8/2009 Z.z. “ o cestnej premávke. Parkovanie na chodníku je plošne zakázané. Výnimkou sú len miesta, označené dopravným značením ako parkovacie. Ak nechcete neskôr dostávať pokuty, preparkujte svoje vozidlo z chodníka už dnes. Polícia pri zlom parkovaní môže uplatniť objektívnu zodpovednosť – t. j. vyfotiť a poslať pokutu, ktorej sa nevyhnete.

Stav platný od začiatku OKTÓBRA:

Vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku. Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať. To neplatí pre cyklistov, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla, pre automatizované doručovacie vozidlo, ak dopravnou značkou (vyznačené parkovacie miesta) alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 metra.

,,Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, pre automatizované doručovacie vozidlo, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.Viac TU.

Pozor na podvodníkov na internete!!!

Obecná polícia upozorňuje obyvateľov obce, aby nenaleteli podvodníkom, ktorí sa môžu nabúrať do cudzieho účtu osôb, ktoré majú v priateľoch na sociálnych sieťach a vydávajú sa za túto osobu, aby pôsobili dôveryhodne v snahe získať od nich citlivé údaje o platobných kartách a podobne. Preto NIKDY nikomu neposkytujte údaje o Vašej platobnej karte (číslo karty, platnosť karty a CVC kód zo zadnej strany karty.

Ilustračný obrázok | zdroj:profimedia.cz

Pozor na zvýšený pohyb chodcov

Vzhľadom na blížiaci sa Sviatok dušičiek bude v okolí Tvrdošovského cintorína už čoskoro zvýšený počet áut a ľudí. Na túto skutočnosť upozorňujú aj dopravné značky v okolí cintorína na Bratislavskej ceste v oboch smeroch.

Upozorňovanie vodičov pri cintoríne

Príslušníci Obecnej polície Tvrdošovce pred Sviatkom všetkých svätých upozorňujú vodičov na ostražitosť a skutočnosť, že ponechaním cenných vecí vo vozidle sa zvyšuje riziko odcudzenia vozidla, alebo vecí z neho. Pokračovať v tejto aktivite sa bude aj počas nasledujúcich dní.

AUTO NIE JE VÝKLAD

 AUTO NIE JE VÝKLAD

              Vážený vodič,

Dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že ponechaním

cenných vecí vo Vašom vozidle zvyšujete riziko odcudzenia Vášho vozidla alebo vecí z neho.

 ## Vaše auto ##

sa môže stať zaujímavým cieľom pre zlodejov

●UZAMYKAJTE auto a skontrolujte zatvorenie všetkých okien pri každom opustení vozidla.

NENECHÁVAJTE cenné veci vyložené na sedadlách a na viditeľnom mieste (kabelky, doklady, GPS navigáciu, notebook, kľúče)

NENECHÁVAJTE pracovné náradie v batožinovom / nákladnom priestore vozidla.


OBECNÁ POLÍCIA v Tvrdošovciach chce touto cestou požiadať účastníkov cestnej premávky, aby dbali o zvýšenú opatrnosť, sledovali situáciu v cestnej premávke pri prechode cez hlavnú cestu, nakoľko bude na ceste v najbližších dňoch zvýšený počet motorových vozidiel.

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

Vzhľadom na blížiaci sa Sviatok dušičiek bude v okolí Tvrdošovského cintorína už čoskoro zvýšený počet áut a ľudí, čo predstavuje aj zvýšené riziko kriminality. Odporúčame preto auto po opustení dôkladne uzamknúť a zobrať si z neho všetky cenné veci ako sú doklady, tašky, kabelky mobilné telefóny a podobne.

Odporúčame návštevníkom aby nenechávali v zaparkovaných autách nič, čo by mohlo prilákať pozornosť zlodejov. Rovnako upozorňujeme aby návštevníci cintorína neodkladali svoje tašky a kabelky na hroby a nenechávali ich tam bez dozoru.

V prípade spozorovania podozrivých osôb hláste túto skutočnosť na telefónne čísla príslušníkov obecnej polície.

OBECNÁ POLÍCIA v Tvrdošovciach chce touto cestou požiadať účastníkov cestnej premávky, aby dbali o zvýšenú opatrnosť, sledovali situáciu v cestnej premávke pri prechode cez hlavnú cestu, nakoľko bude na ceste v najbližších dňoch zvýšený počet motorových vozidiel.