Vrátenie nájdeného bicykla

Príslušníci OcP Tvrdošovce rok 2021 ukončili vrátením nájdeného bicykla. Majiteľ si ho zabudol na ulici, kde si ho oprel o plot a nechal ho tam. Majiteľ sa pre svoj bicykel prihlásil behom pár minút a príslušníci mu bicykel odovzdali.

AUTO NIE JE VÝKLAD

 AUTO NIE JE VÝKLAD               Vážený vodič, Dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že ponechaním cenných vecí vo Vašom vozidle zvyšujete riziko odcudzenia Vášho vozidla alebo vecí z neho.  ## Vaše auto ## sa môže stať zaujímavým cieľom pre zlodejov ●UZAMYKAJTE auto a skontrolujte zatvorenie všetkých okien pri každom opustení vozidla. ●NENECHÁVAJTE cenné veci vyložené na sedadlách

Read more ›

Čipovaných psov vie Obecná polícia identifikovať

V roku 2020 Obecná polícia v Tvrdošovciach zakúpila a začala využívať čítačku čipov, ktorými sú označované domáce zvieratá, zväčša psy. Podľa novely zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov od 1. 9.2018 pre vlastníkov psov pribúda povinnosť označiť na vlastné náklady implantovateľným transpondérom (mikročipom ISO norma 11785). Na splnenie tejto

Read more ›

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

Vzhľadom na blížiaci sa Sviatok dušičiek bude v okolí Tvrdošovského cintorína už čoskoro zvýšený počet áut a ľudí, čo predstavuje aj zvýšené riziko kriminality. Odporúčame preto auto po opustení dôkladne uzamknúť a zobrať si z neho všetky cenné veci ako sú doklady, tašky, kabelky mobilné telefóny a podobne. Odporúčame návštevníkom aby nenechávali v zaparkovaných autách

Read more ›

Niektoré prípady riešené OcP za mesiac September 2019

Riešenie poškodenej dopravnej značky v obci na Novej ceste. Vykonávaná kontrola miest, kde sa v minulosti vyskytovali čierne skládky s odpadom. Spolupráca s kr. políciou PZ NZ. Riešenie susedského sporu. Riešenie adopcie dávnejšie odchyteného psa. Odchyt ďalšieho túlavého psa, ktorého našla obyvateľka obce pri venčení svojho psa. Pes bol po odchyte prevezení do obecnej voliéri.

Read more ›

Niektoré prípady riešené OcP za mesiac Júl 2019

Spolupráca so soc úradom. Spolupráca s PZ NZ, Okr. súdom vo veci zisťovania momentálneho miesta pobytu občanov, ktorý majú hlásený TP v našej obci. Riešenie prípadu rušenia nočného kľudu na dvore rodinného domu. Riešenie odcudzeného horského bicykla zo stojanu na železničnej stanici. Bicykel bol neuzamknutý. Po prezretí okolia sa bicykel našiel pohodený v kríkoch na

Read more ›

Niektoré prípady riešené OcP za mesiac Jún 2019

Spolupráca s OO PZ NZ. Spolupráca v OcÚ vo veci záškoláctva. Riešenie spaľovania dreveného odpadu vo dvore rodinného domu na ulici Vinohradnícka. Toto spaľovanie spôsobilo zadymenie okolia. Majiteľ domu bol upozornený, že spaľovanie akéhokoľvek odpadu je prísne zakázané. Spolupráca s kriminálnou políciou PZ NZ. Riešenie údajnej krádeže bicykla z obce ktorý sa mal predať do

Read more ›

Niektoré prípady riešené OcP za mesiac Máj 2019

Zisťovanie miesta pobytu občanov obce. Riešenie problému s dvoma žiakmi (súrodenci) ZŠ K. Szemerényiho. Žiaci sa nevedia na vyučovaní správať. vykonal sa pohovor s oboma žiakmi za prítomnosti rodičov. Riešenie problémového podguráženého hosťa v miestnom pohostinstve. Spolupráca s PZ NZ. Riešenie odcudzenia mobilného telefónu. Mobil bol po odcudzení speňažení. Mobil sa podarilo vypátrať a vrátil

Read more ›

Niektoré prípady riešené OcP za mesiac Apríl 2019

Riešenie uhryznutia osoby psom. Majiteľ psa predložil očkovacie potvrdenie psa a doklad o vyšetrení psa veterinárom. Prijatie oznámenia o odcudzení bicykla zo stojanov na železničnej stanici. Riešenie prípadu túlavých psov v obci. Doručovanie súdnych zásielok občanom. Vykonávané kontroly miest, kde sa vyskytovali v minulosti čierne skládky s odpadom. Riešenie bitky pri miestnej diskotéke. Nakoľko došlo

Read more ›

Niektoré prípady riešené OcP za mesiac Marec 2019

Spolupráva s príslušníkmi PZ NZ. Riešenie sporu druha a družky žijúcich v spoločnej domácnosti z osady Jánošíkovo. Riešenie prijatého oznámenia o zmiznutom televízore z rodinného domu zatiaľ čo bola majiteľka domu, staršia pani hospitalizovaná v nemocnici. Riešenie sporu druha a družky žijúcich v spoločnej domácnosti. V uvedenej rodine dochádza k čoraz častejším nezhodám. V spolupráci

Read more ›