Spaľovanie suchého biologického odpadu

Oznamujeme obyvateľom obce, že spaľovanie suchého biologického odpadu na pozemkoch vo vlastníctve obyvateľov obce je povolené dvakrát týždenne, a to v utorok a v piatok, v čase od 13.00 do 17.00 hodiny. Ostatné dni bude obecná polícia vykonávať kontroly a prípade nedodržania týchto termínov bude ukladať pokuty.     zdroj: www.tvrdosovce.sk/obecny-urad/oznamy-obecneho-uradu/486-spaovanie-sucheho-biologickeho-odpadu

Našlo sa šteniatko (orech) – Majiteľka si ho už vyzdvihla :)

Dňa 03.10.2012 v dopoludňajších hodinách priniesli na útvar obecnej polície nájdené šteňa pravdepodobne kríženca jazvečíka. Šteňa bolo nájdené na Železničnej ceste Ak sa neprihlási majiteľ/majiteľka tohto psíka obecná polícia ho daruje do dobrých rúk. **EDIT: 04.10.2012 // Majiteľka včera nájdeného šteniatka si dnes ráno svojho malého „orecha“ vyzdvihla. Takže šteniatko je už teraz vo svojom

Read more ›

Ďalšie vyčíňanie vandalov v našej obci

V noci z piatka 03.08.2012 na sobotu ráno 04.08.2012 v našej obci znova vyčíňala partia vandalov! V sobotu ráno 06:10 Obecná polícia obdržala oznámenie o spúšti, ktorú po sebe táto partia vandalov zanechala na Hornej ulici. Príslúšníci OcP po príchode na miesto zadokumentovali všetky škody spôsobené vandalmi. Išlo o vylomené dva stromy, ďalšie tri stromy

Read more ›

Nový sadzobník pokút – aktualizovaný od 24. 7. 2012

Sadzobník pokút ukladaných v blokovom konaní, podľa § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, spáchané porušením zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke Celý sadzobník pokút si môžete stiahnuť vo formáte .pdf na tejto stránke http://www.pp.sk zdroj článku: www.pp.sk

V obci znova pribúdajú nelegálne skládky s odpadom!!!

Dňa 23.7.2012 boli v obci znova objavené nelegálne skládky s odpadom, ktoré vytvárajú nezodpovedný obyvatelia! Jedna nová skládka sa objavila pri bývalom stredisku PD č. III a ďalšie dve skládky boli objavené pri ulici Gaštanová. Pri bývalom stredisku PD č. III boli objavený záhradný odpad, ktorý patrí do kompostárne! Pri ulici gaštanová to bolo zasa

Read more ›

Prípady, ktoré riešila Obecná polícia za posledné obdobie

Od marca tohoto roku do konca Mája vykonala Obecná polícia 109 výjazdov k rôznym prípadom, kde riešila prevažne susedské spory, občianske spolunažívanie, drobné krádeže, výtržnosti, priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a samozrejme porušovanie VZN obce Tvrdošovce. Skládky s odpadom V súvislosti s dňom Zeme sa v našej obci v mesiaci Apríl konalo veľké

Read more ›

Havária hasičského auta v obci

Dňa 16.02.2012 v čase 00:15 havarovalo v obci hasičské vozidlo protipožiarnej ochrany železníc. Na zľadovatelej ceste vodič zrejme neprispôsobil rýchlosť pri prechádzaní miernej zákruty na Bratislavskej ceste a dostal šmyk. Vozidlo narazilo do dvoch plotov a došlo aj k poškodeniu elektrického stĺpu. Pri zrážke sa našťastie nikomu nič nestalo. Po náraze ostalo vozidlo skrížené cez

Read more ›

Výňatok z najzaujímavejších prípadov za obdobie November – December 2011

Obecná polícia ani v uplynulých mesiacoch nesedela so založenými rukami. 12.11. 2011 vo večerných hodinách cca. o 21.15 hod., hliadka dostala oznámenie o požiari v dome na Kukučínovej ulici. Po okamžitom výjazde príslušníkov OcP. čakala husto zadymená pivnica rodinného domu a plynový kotol v plameňoch. Našťastie sa oheň podarilo veľmi rýchlo uhasiť pootočením uzáveru plynu

Read more ›

Prípady za mesiac Oktróber 2011 – OP. Tvrdošovce

Prípady za mesiac Oktróber 2011 – OP. Tvrdošovce 8.10. 2011 Ondrej M. Odcudzil bicykel spred Jednoty Supermarket ale pozorné oči občanov si ho všimli. I napriek tomu popieral a tvrdil, že bicykel je jeho. Skončil v rukách polície a bicykel musel vydať s garáže kde ho schoval majiteľke. 13.10. 2011 OP. musela riešiť v našej základnej škole vyčínanie maloletých detí, ktoré

Read more ›