Prípady za mesiac September – OP. Tvrdošovce

Prípady za mesiac September – OP. Tvrdošovce Obecná polícia v Tvrdošovciach mala v septemberi nahlásených 34 prípadov. Z toho najčastejšie boli hlavne telefonické oznámenia od občanov,týkajúce sa spaľovania suchých stoniek rajčín a rôznych odumretých porastov v záhrade. Občania v jesenných mesiacoch, ako je to už starým zvykom v našej obci, s obľubou podpaľujú tento odpad nehľadiac na to, že s tým znečisťujú ovzdušie

Read more ›

Z činnosti OP za mesiac September 5. týždeň

Informácie o výsledkoch činnosti obecnej polície Tvrdošovce v mesiaci September v piatom týždni. 26.9.2011 – 30.9.2011 Obecná polícia sa v piatom Septembrovom týždni zaoberala týmito prípadmi: Obecná polícia aj tento týždeň riešila zaujímavé prípady. Bolo to napríklad riešenie susedského sporu medzi dvoma rodinami. 26.9.2011 boli zo železničnej stanice odcudzené 3 ks bicyklov. Obecná polícia v

Read more ›

Z činnosti OP za mesiac September 4. týždeň

Informácie o výsledkoch činnosti obecnej polície Tvrdošovce v mesiaci September v štvrtom týždni. 19.9.2011 – 25.9.2011 Obecná polícia sa v štvrtom Septembrovom týždni zaoberala týmito prípadmi: Riešenie prípadu údajného fyzického ublíženia, ktorý sa stal na ulici Horná pri autobusovej zastávke. K prípadu boli vypočuté 3 osoby. Obe dotknuté strany boli medzi sebou konfrontované a zmierené.

Read more ›

Z činnosti OP za mesiac September 3. týždeň

Informácie o výsledkoch činnosti obecnej polície Tvrdošovce v mesiaci September v treťom týždni. 12.9.2011 – 18.9.2011 Obecná polícia sa v treťom Septembrovom týždni zaoberala týmito prípadmi: Riešenie prípadu krádeže v nemenovanom obchode s potravinami, kde bola ukradnutá fľaša alkoholického nápoja. Páchateľ bol vypátraný. Aj v tretom týždni sa vyskytli prípad keď občania spaľovali suché trávnaté

Read more ›

Z činnosti OP za mesiac September 2. týždeň

Informácie o výsledkoch činnosti obecnej polície Tvrdošovce v mesiaci September v druhom týždni. 5.9.2011 – 11.9.2011 Obecná polícia sa v druhom Septembrovom týždni zaoberala týmito prípadmi: 5. Septembra sa pre našich školákov znova začal školský rok. Obecná polícia preto v prvom školskom týždni dohliadala na bezpečnosť školákov na prechodoch pre chodcov. Pred Coop Jednota a

Read more ›

Z činnosti OP za mesiac September 1. týždeň

Informácie o výsledkoch činnosti obecnej polície Tvrdošovce v mesiaci September v prvom týždni. 1.9.2011 – 4.9.2011 Obecná polícia sa v prvom Septembrovom týždni zaoberala týmito prípadmi: Riešenie spaľovania suchých porastov v záhradách občanov. Za 4 dni sa vyskytli 2 prípady, ktoré boli riešené dohovorom. V jednom prípade obecná polícia zasahovala pri hádke v jednom z

Read more ›

Obecná polícia dohliadala na bezpečnosť skautov počas OAMB 2011

  OAMB 2011 Tvrdošovce v spolupráci s obecnou políciou Uplynulý týždeň do našej obci zavítalo približne 370 skautov z celého Slovenska. V obci sa konala súťaž skautov s názvom OAMB, kde si skauti zmerali svoje sily v rôznych súťažných disciplínach. Celé sa to odohrávalo v dňoch 15.09.2011 – 18.09.2011. Keďže išlo o akciu kde sa

Read more ›

Zákony

Zákon 564/1991 Zb. o obecnej polícií spolu s aktuálnymi zmenami nájdete v jednotnom automatizovanom systéme právnych informácií Ministerstva spravodlivost SR – JASPI – WEB JASPI – WEB VZN obce Tvrdošovce