Zákony

Zákon 564/1991 Zb. o obecnej polícií spolu s aktuálnymi zmenami nájdete v jednotnom automatizovanom systéme právnych informácií Ministerstva spravodlivost SR – JASPI – WEB JASPI – WEB VZN obce Tvrdošovce