Zákaz používania pyrotechnických výrobkov

Podľa § 4 ods. 3 písm. n) zákona o obecnom zriadení je zakázané používanie pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely triedy II, III alebo IV na všetkých verejných priestranstvách na území obce Tvrdošovce, pričom tento zákaz neplatí /výnimka/ na čas určený v trvaní od 12.00 hod. dňa 31.12. kalendárneho roka do 04.00 hod. dňa

Read more ›

Hľadáme domov pre 3 šteniatka

Hľadáme domov pre 3 šteniatka, ktoré včera večer okolo 20:00 hod našli na ulici Školská, kde občianka spozornela na kňučanie šteniat. Keď sa išla pozrieť vedľa plota našla 2 šteniatka. Tretieho psíka zas hodili do dvora rodinného domu na ulici Hlboká. Zrejme takýmto spôsobom sa chcel zbaviť majiteľ týchto nevinných a nechcených šteniatok. Prosíme milovníkov

Read more ›

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

Vzhľadom na blížiaci sa Sviatok všetkých svätých žiadame občanov a návštevníkov nášho cintorína na zvýšenú opatrnosť a obozretnosť. Zároveň Vás žiadame, aby ste počas návštevy cintorína venovali zvýšenú pozornosť svojim cennostiam, aby ste nenechávali osobné a cenné veci na viditeľnom mieste, vo svojich vozidlách a pod. V prípade spozorovania podozrivých osôb hláste túto skutočnosť na

Read more ›

Spaľovanie suchého biologického odpadu

Oznamujeme obyvateľom obce, že spaľovanie suchého biologického odpadu na pozemkoch vo vlastníctve obyvateľov obce je povolené dvakrát týždenne, a to v utorok a v piatok, v čase od 13.00 do 17.00 hodiny. Ostatné dni bude obecná polícia vykonávať kontroly a prípade nedodržania týchto termínov bude ukladať pokuty.     zdroj: www.tvrdosovce.sk/obecny-urad/oznamy-obecneho-uradu/486-spaovanie-sucheho-biologickeho-odpadu