Prípady riešené OcP za mesiac Máj 2017

02.05.2017 podanie oznámenia od občana z ulice Mlynská. Pán sa sťažoval, že pes suseda, chodí k nemu do dvora a vyžerie jedlo jeho psa z mysy a chodí mu po dvore. Susedovi to už vravel ale ten proti tomu nepodnikol žiadne opatrenia. Vykonaný pohovor so susedom, aby zriadil nápravu a psa si zabezpečil. 04.05.2017 spolupráca:

Read more ›

Najzaujímavejšie prípady za mesiac Apríl 2017

01.04.2017 Príslušníci OcP boli privolaní k manželskej hádke, kde sa manželka sťažovala na svojho manžela, že sa k nej správa hrubo, nepracuje, neprispieva jej na chod domácnosti a neustále ju vyháňa z domu. Prípad bol riešený pohovorom. – Príslušníci vykonali výjazd do jedného z miestnych pohostinstiev, kde sa čašníčka sťažovala na silno podguráženého hosťa, ktorý

Read more ›

Ďalšie vyčíňanie vandalov v našej obci

V noci z piatka 03.08.2012 na sobotu ráno 04.08.2012 v našej obci znova vyčíňala partia vandalov! V sobotu ráno 06:10 Obecná polícia obdržala oznámenie o spúšti, ktorú po sebe táto partia vandalov zanechala na Hornej ulici. Príslúšníci OcP po príchode na miesto zadokumentovali všetky škody spôsobené vandalmi. Išlo o vylomené dva stromy, ďalšie tri stromy

Read more ›

V obci znova pribúdajú nelegálne skládky s odpadom!!!

Dňa 23.7.2012 boli v obci znova objavené nelegálne skládky s odpadom, ktoré vytvárajú nezodpovedný obyvatelia! Jedna nová skládka sa objavila pri bývalom stredisku PD č. III a ďalšie dve skládky boli objavené pri ulici Gaštanová. Pri bývalom stredisku PD č. III boli objavený záhradný odpad, ktorý patrí do kompostárne! Pri ulici gaštanová to bolo zasa

Read more ›

Prípady, ktoré riešila Obecná polícia za posledné obdobie

Od marca tohoto roku do konca Mája vykonala Obecná polícia 109 výjazdov k rôznym prípadom, kde riešila prevažne susedské spory, občianske spolunažívanie, drobné krádeže, výtržnosti, priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a samozrejme porušovanie VZN obce Tvrdošovce. Skládky s odpadom V súvislosti s dňom Zeme sa v našej obci v mesiaci Apríl konalo veľké

Read more ›

Havária hasičského auta v obci

Dňa 16.02.2012 v čase 00:15 havarovalo v obci hasičské vozidlo protipožiarnej ochrany železníc. Na zľadovatelej ceste vodič zrejme neprispôsobil rýchlosť pri prechádzaní miernej zákruty na Bratislavskej ceste a dostal šmyk. Vozidlo narazilo do dvoch plotov a došlo aj k poškodeniu elektrického stĺpu. Pri zrážke sa našťastie nikomu nič nestalo. Po náraze ostalo vozidlo skrížené cez

Read more ›

Výňatok z najzaujímavejších prípadov za obdobie November – December 2011

Obecná polícia ani v uplynulých mesiacoch nesedela so založenými rukami. 12.11. 2011 vo večerných hodinách cca. o 21.15 hod., hliadka dostala oznámenie o požiari v dome na Kukučínovej ulici. Po okamžitom výjazde príslušníkov OcP. čakala husto zadymená pivnica rodinného domu a plynový kotol v plameňoch. Našťastie sa oheň podarilo veľmi rýchlo uhasiť pootočením uzáveru plynu

Read more ›

Prípady za mesiac Oktróber 2011 – OP. Tvrdošovce

Prípady za mesiac Oktróber 2011 – OP. Tvrdošovce 8.10. 2011 Ondrej M. Odcudzil bicykel spred Jednoty Supermarket ale pozorné oči občanov si ho všimli. I napriek tomu popieral a tvrdil, že bicykel je jeho. Skončil v rukách polície a bicykel musel vydať s garáže kde ho schoval majiteľke. 13.10. 2011 OP. musela riešiť v našej základnej škole vyčínanie maloletých detí, ktoré

Read more ›

Prípady za mesiac September – OP. Tvrdošovce

Prípady za mesiac September – OP. Tvrdošovce Obecná polícia v Tvrdošovciach mala v septemberi nahlásených 34 prípadov. Z toho najčastejšie boli hlavne telefonické oznámenia od občanov,týkajúce sa spaľovania suchých stoniek rajčín a rôznych odumretých porastov v záhrade. Občania v jesenných mesiacoch, ako je to už starým zvykom v našej obci, s obľubou podpaľujú tento odpad nehľadiac na to, že s tým znečisťujú ovzdušie

Read more ›

Z činnosti OP za mesiac September 5. týždeň

Informácie o výsledkoch činnosti obecnej polície Tvrdošovce v mesiaci September v piatom týždni. 26.9.2011 – 30.9.2011 Obecná polícia sa v piatom Septembrovom týždni zaoberala týmito prípadmi: Obecná polícia aj tento týždeň riešila zaujímavé prípady. Bolo to napríklad riešenie susedského sporu medzi dvoma rodinami. 26.9.2011 boli zo železničnej stanice odcudzené 3 ks bicyklov. Obecná polícia v

Read more ›