Z činnosti OP za mesiac September 1. týždeň

Informácie o výsledkoch činnosti obecnej polície Tvrdošovce v mesiaci September v prvom týždni.
1.9.2011 – 4.9.2011
Obecná polícia sa v prvom Septembrovom týždni zaoberala týmito prípadmi:

Riešenie spaľovania suchých porastov v záhradách občanov. Za 4 dni sa vyskytli 2 prípady, ktoré boli riešené dohovorom.
V jednom prípade obecná polícia zasahovala pri hádke v jednom z miestnych pohostinstiev.
V jednom prípade bola liadka OP privolaná aj z dôvodu, že pred jedným domom ležal pred vstupnou bránkou nemenovaný občan našej obce, ktorý tam v opilosti zaspal.
Pravidelne boli vykonávané kontroly pohostinstiev, obchodov a objektov patriacich pod OcÚ, kontrola miest kde sa v minulosti vyskytovali divoké skládky s odpadom.