Z činnosti OP za mesiac September 2. týždeň

Informácie o výsledkoch činnosti obecnej polície Tvrdošovce v mesiaci September v druhom týždni.

5.9.2011 – 11.9.2011

Obecná polícia sa v druhom Septembrovom týždni zaoberala týmito prípadmi:

5. Septembra sa pre našich školákov znova začal školský rok. Obecná polícia preto v prvom školskom týždni dohliadala na bezpečnosť školákov na prechodoch pre chodcov. Pred Coop Jednota a na križovatke ulíc Novozámocká a E. Adyho. Práve cez tento prechod má cestu do školy najviac školákov.
Veľa obyvateľov sa často sťažuje že v našej obci sa nič nebuduje. Máme takmer nový OBECNÝ DOM a už sa našiel nejaký záškodník, ktorý na ňom musel poškodiť omietku. Omietka bola poškodená s kusom betónu ktorý bol zapichnutý v polystyrénovej tepelnej izolácii. Obecná polícia sa zaoberala samozrejme aj týmto prípadom.
Aj v druhom týždni bolo riešené spaľovanie suchých porastov v záhradách.
Obecná polícia v spolupráci s OO PZ NZ vykola pátranie po rómskej občianke, ktorú sa podarilo vypátrať.
Vyskytol sa jeden prípad krádeže mobilného telefónu značky NOKIA, ktorý bol odcudzený na diskotéke. V tomto prípade boli vypočuté 3 osoby. Pri prehľadaní okolia diskotéky sa telefón našiel odhodený v tráve a bol vrátený majiteľovi.

Počas celého týždňa boli vykonávané pravidelné kontroly miest kde sa v minulosti vyskytovali divoké skládky. Obecná polícia vykonávala v obci pešie hliadky.