Z činnosti OP za mesiac September 3. týždeň

Informácie o výsledkoch činnosti obecnej polície Tvrdošovce v mesiaci September v treťom týždni.

12.9.2011 – 18.9.2011

Obecná polícia sa v treťom Septembrovom týždni zaoberala týmito prípadmi:

Riešenie prípadu krádeže v nemenovanom obchode s potravinami, kde bola ukradnutá fľaša alkoholického nápoja. Páchateľ bol vypátraný.
Aj v tretom týždni sa vyskytli prípad keď občania spaľovali suché trávnaté porasty v záhradách, ktoré musela Obecná polícia riešiť.
Obecná polícia spolupracuje aj so súdmi, exekútorskými úradmi. Najčastejšie pri rozvoze doručeniek pre občanov.
Riešenie občianskeho sporu v osade Jánošíkovo medzi tamojšími dvoma obyvateľmi.
Riešenie prípadu v jednom z miestnych pohostinstiev, kde občan K.K. urážal hostí. Hliadkou OP bol vykázaný z pohostinstva. neskôr sa doma vyhrážal rodinným príslušníkom a napádal ich. Občan bol vozidlom RZP odvezený do nemocnice v Nových Zámkoch na psych. vyšetrenie.
V treťom septembrovom týždni bol v našej obci celoslovenský zraz skautov s názvom OAMB 2011″.
Obecná polícia v súvislosti s týmto stretnutím skautov dohliadala na ich bezpečnosť počas celého trvania hier OAMB 2011″.
Zišlo sa tu približne 370 skautov.
V sobotu hliadka OP riešila 2 šarvátky pred miestnou diskotékou.

Boli vykonávané pravidelné kontroly objektov ktoré patria pod OcÚ, kontrola obchodov, pohostinstiev ako aj PNS-iek v obci. Počas dennej služby vykonávané kontroly trhoviska a predajcov na trhovisku.