Z činnosti OP za mesiac September 4. týždeň

Informácie o výsledkoch činnosti obecnej polície Tvrdošovce v mesiaci September v štvrtom týždni.

19.9.2011 – 25.9.2011

Obecná polícia sa v štvrtom Septembrovom týždni zaoberala týmito prípadmi:

Riešenie prípadu údajného fyzického ublíženia, ktorý sa stal na ulici Horná pri autobusovej zastávke. K prípadu boli vypočuté 3 osoby. Obe dotknuté strany boli medzi sebou konfrontované a zmierené.
Obecná polícia aj tento týždeň vykonávala rozvoz súdnych a exekútorských zásielok.
V tento týždeň bolo na OP nahlásené, že sa v jednom z obchodov s potravinami viac krát po sebe objavili ozbrojení ľudia v civile. Obecná polícia preto aj v spolupráci s OO PZ NZ vykonávala kontrolu obchodu a jeho okolia.
Na rohu ulíc Gaštanová a Záhradnícka sa našli vrecia s vyhodeným odpadom. Tieto vrecia mali byť vyložené z červeného vozidla. Obecná polícia preto aj týmto prosí občanov a zároveň ich upozorňuje aby nevynášali smeti a odpadky a neznečisťovali tak naše prostredie! Obecná polícia bude občanov za vytváranie divokých skládok pokutovať podľa zákona.
Hliadka OP asistovala pracovníkom OÚ aj pri prípade porušenia nájomnej zmluvy v obecných bytovkách.
Od 23.9.2011 máme v našej obci malé železničné múzeum, na ktoré obecná polícia pravidelne dohliada z dôvodu ochrany pred poškodením.
Riešenie dvoch prípadov rušenia nočného kľudu, ktorého sa v jednom prípade dopustila skupinka občanov a v druhom prípade bolo rušenie nočného kľudu riešene v jednom z miestnych podnikov, kde bola príliš hlasná hudba.
Taktiež sa vyskytol jeden prípad, keď občan odmietal rešpektovať záverečnú v jednom z miestnych pohostinstiev a musel byt hliadkou OP vyvedený z podniku.