Z činnosti OP za mesiac September 5. týždeň

Informácie o výsledkoch činnosti obecnej polície Tvrdošovce v mesiaci September v piatom týždni.

26.9.2011 – 30.9.2011

Obecná polícia sa v piatom Septembrovom týždni zaoberala týmito prípadmi:
Obecná polícia aj tento týždeň riešila zaujímavé prípady. Bolo to napríklad riešenie susedského sporu medzi dvoma rodinami.
26.9.2011 boli zo železničnej stanice odcudzené 3 ks bicyklov. Obecná polícia v spolupráci s OO PZ Šaľa. Páchatelia boli ihneď vypátraní a občanom boli bicykle vrátené. Prípad ďalej riešený OO PZ Šaľa.
V obci sa objavili podomoví predajcovia, ktorí boli hliadkou OP pokutovaní za podomový predaj bez povolenia.
Aj tento týždeň bol riešený prípad spaľovania suchého porastu v záhradách. Išlo o celkovo 5 prípadov.
Obecná polícia znovu riešila susedský spor medzi dvoma rodinami. Hliadka OP vykonávala rozvoz doručeniek pre poslancov OÚ, tak isto rozvod súdnych a exekútorských zásielok.
Obecná polícia spolupracovala pri pátraní po osobe M.H. zo Zvolena.

Príslušníci OP pravidelne vykonávali kontrolu pohostinstiev, obchodov a trhoviska.