Čipovaných psov vie Obecná polícia identifikovať


Čítačka čipov pre psov

V roku 2020 Obecná polícia v Tvrdošovciach zakúpila a začala využívať čítačku čipov, ktorými sú označované domáce zvieratá, zväčša psy.

Podľa novely zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov od 1. 9.2018 pre vlastníkov psov pribúda povinnosť označiť na vlastné náklady implantovateľným transpondérom (mikročipom ISO norma 11785). Na splnenie tejto povinnosti je určené prechodné obdobie do 31.10.2019, ale len pre tých chovateľov, ktorým sa pes narodil pred 1. septembrom 2018. Psi narodení po 1.9.2018 musia byť označení do 12 týždňov veku alebo pred zmenou vlastníka. Na psov narodených po 1.9.2018 sa prechodné obdobie nevzťahuje.

Pri nájdení zatúlaného (strateného) psa, ktorý má označenie čipom vedia príslušníci OcP Tvrdošovce vďaka čítačke čipov načítať kód implantovaného transpondéra a cez webstránku Centrálneho registra spoločenských zvierat (crsz.sk) nájsť majiteľa psíka a dostať sa dokonca k jeho telefónnemu číslu, cez ktoré vedia majiteľa skontaktovať.