Držať psa na reťazi je od 01.01.2022 ZAKÁZANÉ


Dňa 22. júna 2021 prijala Národná rada SR zákon, ktorým sa na Slovensku zakazuje držanie psov na reťazi. schválené znenie zákona


ZAKÁZANÉ JE v chovnom zariadení (byt, dom, dvor alebo akékoľvek miesto/ priestor, kde je zviera dočasne alebo trvalo chované/ držané) chovať a držať psa uviazaného prostriedkom na uväzovanie. Vyplýva to z novely zákona o veterinárnej starostlivosti 39/2007 , ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2022. Prvé dva roky sa to týka psov narodených po dátume 01.01.2022. a od 1.1. 2024 pre všetky, ktoré sú skôr narodené. Prechodné obdobie je potrebné na to, aby sa všetci držitelia zvierat stihli na zmenu pripraviť a adaptovať.

NEPLATÍ TO pre prípad krátkodobého uviazania psa pod dohľadom počas čistenia chovného priestoru, kŕmenia a ošetrovania,

chov/držbu nebezpečného psa (pes, ktorý v minulosti napadol/pohrýzol človeka podľa zákona 282/2002), nie však gravidnej/dojčiacej suky, chorého psa a šteňa do 6 mesiacov.

uviazania služobného psa (v službách polície, vojakov, colníkov, justičnej stráže) a psa na osobitný účel (záchranársky, pastiersky, poľovný, v horskej službe a SBS) počas stráženia či pracovnej činnosti, na ktorú je pes určený, a počas výcviku.

zdroj: google.sk, slobodazvierat.sk, webnoviny.sk