KONTAKT

Obecná Polícia Tvrdošovce

e-mail: obecna.policia@tvrdosovce.sk

Príslušníci OcP:

Náčelník: Peter Marenčák, tel.: +421 905 569 432

Dávid Szabó, tel.: +421 905 547 443