Najzaujímavejšie prípady za mesiac Júl 2017

– súčinnosť so železničnou políciou OO PZ NZ, vo veci, že v čase o 06.30 hod. neznáma osoba rozbila sklíčko na svetelnom zariadení pri žel. priecestí na Agátovej ulici.

-riešenie susedského sporu na ulici Hviezdoslavova
-odchyt zabehnutého psa na ulici Hollého Po odchyte bol pes vrátený majiteľovi.
-spolupráca s okr. súdom pri doručovaní súdnych zásielok, Ex úradom pri doručovaní Ex zásielok