Najzaujímavejšie prípady za mesiac Jún 2017

– súčinnosť s OO PZ NZ, vo veci vlámania sa k občanovi obce
– pokus o odchyt túlavého psa
– riešenie rodinného sporu na ulici Slovenská
-príslušníci OcP riešili zaujímavý prípad, keď na stanovisko OcP sa dostavila staršia pani, ktorá prišla nahlásiť, že stratila svoju peňaženku, kde mala doklady a hotovosť asi 100 eur. opísala svoju cestu z domu , v ktorých predajniach sa zastavila ale nevedela si spomenúť, kde a kedy mohla peňaženku stratiť. príslušníci OcP pochodili obchody, ktoré staršia pani vymenovala. Neskôr sa zistilo, že si ju pani zabudla v poslednej predajni ktorú navštívila. Peňaženka sa našla s dokladmi aj s hotovosťou, ktorú v nej mala.
– dňa 10.6.2017 bolo od občana prijaté oznámenie, že niekto násilne vnikol do jeho domu, prerezal sieťku proti hmyzu na okne. stratili sa mu z domu nejaké veci a všimol si to keď sa poobede vrátil domov z NR.

-dňa 13.6.2017 znovu prijatý oznam od toho istého občana, že ku ne mu do dvora a do domu znovu niekto vošiel dnu tým, že násilím vytlačil okno. znovu mu odcudzil páchateľ niekoľko vecí, hlavne oblečenie a v jednej miestnosti si nachytal do tašky DVD prehrávač, ktorý tam však nechal.

– riadenie premávky na Bratislavskej ceste
– riešenie susedského sporu na železničnej ceste. spoločný výjazd s pracovníčkou OcÚ a pracovníčkou stavebného úradu
– Súčinnosť OO PZ LV, žiadosť o zisťovanie pobytu občana
– riešenie prípadu poškodzovania osobného vozidla Chevrolet na parkovisku pri dome služieb. Páchateľa sa po niekoľkých dňoch podarilo vypátrať. Škoda bola majiteľovi vozidla uhradená.
-súčinnosť s príslušníkmi OO PZ NZ