Navštívili sme predškolákov v materskej škole na ulici Hlboká

Dňa 23.09.2022 príslušníci OcP Tvrdošovce navštívili predškolákov v materskej škole na ulici Hlboká v Tvrdošovciach. Návšteva predškolákov bola zameraná na rôzne témy, ako sa majú správať vonku, na ceste, prebrali sme niektoré dopravné značky a farby na semafóroch, ktoré detičky už poznajú. A tak isto bolo detičkám vysvetlené, ako sa majú správať ak by ich oslovila neznáma cudzia osoba. Po rozhovore všetkým predškolákom predvedené služobné vozidlo príslušníkov OcP.