Niektoré prípady riešené OcP za mesiac Febuár 2018

Riešenie susedského sporu na ulici Čerešňová

riešenie vulgárneho správania podnapitého občana v miestnom pohostinstve.

súčinnosť s ÚPSVaR NZ, kuratela sociálnej ochrany detí

súčinnosť s Ex. úradom pri doručovaní ex zásielok.

Odchyt túlavého psa, ktorého majiteľ bol na základe štítka na obojku vrátení majiteľovi.

riadenie premávky pred cintorínom na Bratislavskej ceste

služba na miestnej pošte pri vyplácaní soc. dávok.

prítomnosť pri dopravnej nehode v križovatke K. Mikszátha a Železničnej ulice. Škoda Fábia a Seat Ibiza.

Zvýšené hliadkovanie na ul. Ružová. Kde sú odstavené pracovné stroje pri bytovkách, kde sa začalo pri vybudovaní nových septik ku bytovkám.