Niektoré prípady riešené OcP za mesiac Febuár 2019

vykonaný výjazd na Széchényiho ulicu, odkiaľ po tel. žiadal o výjazd obyvateľ obce, ktorý spolu  so  svojou manželkou tvrdil, že celý týždeň im niekto chodí večer po dvore.  Vraj aj teraz tam niekto bol a zaklopal na zadné okno.  Pri výjazde bola vykonaná kontrola okolia r.d. a okolitých ulíc, no nikto podozrivý sa nenašiel.

Na rohu ulice Školská a Bratislavská odchyt belgického ovčiaka. Pes prevezený do obecných kotercov. Pes bol večer vrátený majiteľovi .

riešenie novej čiernej skládky. páchateľ skládky bol vypátraný a odpad odstránila obec. Náklady na odstránenie uhradiľ občan, ktorý skládku spôsobil

riešenie rodinného sporu dvoch súrodencov

prijatý telefonát od personálu z miestnej kaviarne, že v klube dôchodcov sa svieti, mreže sú otvorené, dvere zamknuté a pred klubom bol odstavený  červený dámsky bicykel.  Privolaný p.L. Sz., ktorý otvoril dvere a miestnosť sa prehliadla. Nikto nebol vo vnútri.

riešenie prípadu, ked boli na dvoch vozidlách prepichnuté pneumatiky. majiteľ vozidla označil aj osobu ktorú podozrieva. prípad riešený v súčinnosti s PZNZ.

V mesiaci Február si príslušníci Obecnej polície Tvrdošovce prevzali nové plne elektrické služobné vozidlo značky NISSAN Leaf vďaka úspešnému projektu z Environmentálneho fondu. Ďakujeme Ministerstvu životného prostredia SR.

NISSAN LEAF