Niektoré prípady riešené OcP za mesiac Júl 2019

Spolupráca so soc úradom.

Spolupráca s PZ NZ, Okr. súdom vo veci zisťovania momentálneho miesta pobytu občanov, ktorý majú hlásený TP v našej obci.

Riešenie prípadu rušenia nočného kľudu na dvore rodinného domu.

Riešenie odcudzeného horského bicykla zo stojanu na železničnej stanici. Bicykel bol neuzamknutý. Po prezretí okolia sa bicykel našiel pohodený v kríkoch na železničnej stanice.

Kontrola okolia predajne, kde došlo z zapnutiu signalizačného zariadenia, po príchode majiteľa bola spolu s ním vykonaná aj kontrola vnútorných priestorov predajne. Nedošlo k narušeniu objektu.

Riešenie rušenia nočného kľudu z dôvodu rodinnej oslavy.