Niektoré prípady riešené OcP za mesiac Jún 2019

Spolupráca s OO PZ NZ.

Spolupráca v OcÚ vo veci záškoláctva.

Riešenie spaľovania dreveného odpadu vo dvore rodinného domu na ulici Vinohradnícka. Toto spaľovanie spôsobilo zadymenie okolia. Majiteľ domu bol upozornený, že spaľovanie akéhokoľvek odpadu je prísne zakázané.

Spolupráca s kriminálnou políciou PZ NZ.

Riešenie údajnej krádeže bicykla z obce ktorý sa mal predať do susednej obce. Prípad sa však nepotvrdil ako pravdivý.

Spolupráca so soc. úradom.

Riešenie problému s odstaveným autom na parkovisku miestneho kúpaiska, z ktorého vytekali pohonné hmoty. Z dôsledku vysokých teplôt boli obavy, že by mohlo dôjsť k vznieteniu benzínu a následne auta. Bol zistený majiteľ vozidla, ktorý dal vozidlo odviesť a zabezpečil opravu na svojom vozidle proti úniku pohonných hmôt.

kontrola miest, kde sa v minulosti vyskytovali čierne skládky s odpadom.