Niektoré prípady riešené OcP za mesiac Máj 2019

Zisťovanie miesta pobytu občanov obce.

Riešenie problému s dvoma žiakmi (súrodenci) ZŠ K. Szemerényiho. Žiaci sa nevedia na vyučovaní správať. vykonal sa pohovor s oboma žiakmi za prítomnosti rodičov.

Riešenie problémového podguráženého hosťa v miestnom pohostinstve.

Spolupráca s PZ NZ.

Riešenie odcudzenia mobilného telefónu. Mobil bol po odcudzení speňažení. Mobil sa podarilo vypátrať a vrátil sa späť majiteľke.

Doručovanie súdnych a exekútorských doručeniek.

Zaistenie nájdeného bicykla pred Obecným úradom v nočných hodinách. Bicykel bol opretý o lavičku neuzamknutý. Majiteľ na blízku nebol. Bicykel bol prenesený na stanovisko OcP. O niekoľko dní sa podarilo vypátrať majiteľa a bicykel mu bol po predložení dokladu od bicykla vrátený.

Riešenie prípadu, keď si jeden z občanov zobral zálohu od staršej pani , ktorej prisľúbil vykonanie murárskych prác okolo domu, no po prevzatí zálohy k nej doniesol iba nejaký stavebný materiál a odvtedy sa neukázal. Bol vykonaný pohovor s pracovníkom, ktorý sa pred hliadkou OcP dohodol so staršou pani, že v priebehu týždňa sa do práce pustí. čo sa aj stalo a prácu na ktorej sa dohodli aj vykonal.