Niektoré prípady riešené OcP za mesiac Marec 2018

odchytenie zabehnutého psa na Železničnej ulici. Odovzdaný majiteľovi

zabezpečovanie poriadku, riadenie premávky pri  slávnostnom podujatí  na počesť národno oslobodzovacích bojov 1848 – 49

súčinnosť v prípade nahlásenia vylomeného stĺpu (VO) na Bratislavskej ceste. Riadenie premávky, odstraňovanie zátarasy z cestnej komunikácie pomocou HAZZ  NZ.

služba na pošte pri vyplácaní soc. dávok.

spolupráca so súdom a Ex úradom pri doručovaní súdnych a exekučných doručeniek.

spoločný výjazd s hliadkou OO PZ NZ. k rodine S., kde podávala trestné oznámenie pani V. S. na svoju sestru, ktorá ju napadla v miestnom pohostinstve.

Nová cesta, od termálnej vody na Novozámockú cestu. Nález 16 čiernych igelitových vriec komunálneho odpadu pri ceste.