Niektoré prípady riešené OcP za mesiac Marec 2019

Spolupráva s príslušníkmi PZ NZ.

Riešenie sporu druha a družky žijúcich v spoločnej domácnosti z osady Jánošíkovo.

Riešenie prijatého oznámenia o zmiznutom televízore z rodinného domu zatiaľ čo bola majiteľka domu, staršia pani hospitalizovaná v nemocnici.

Riešenie sporu druha a družky žijúcich v spoločnej domácnosti. V uvedenej rodine dochádza k čoraz častejším nezhodám.

V spolupráci s ÚPSVaR NZ zisťovanie momentálneho miesta pobytu obyvateľky obce.

Vrátenie nájdenej peňaženky majiteľovi, ktorému bola peňaženka odcudzená na diskotéke.

spolupráca s PZ NZ, zisťovanie momentálneho miesta pobytu obyvateľa našej obce.

Riešenie nahláseného pohybu dvoch veľkých psov v obci. Psov sa podarilo odchytiť.

Riešenie oznamu odcudzenia bicykla zo stojanu na Nám. sv. Štefana.

Riešenie vstupu do amfiteátra a poškodzovanie majetku obce, ktoré vykonávali žiaci ZŠ, ktorý sa z nudy zastavili cestou domov zo školy v priestoroch amfiteátra a trávili tam čas, pri čom poškodzovali veci a zanechávali po sebe neporiadok.

Riešenie dvoch občanov, ktorý sa z pohostinstva dostali v tak silno podguráženom stave, že neboli schopní stáť na nohách a nevedeli sa sami dostať domov.

PSlupráca s PZ NZ

Spolupráca s EX úradom pri doručovaní EX zásielok.