Nový sadzobník pokút – aktualizovaný od 24. 7. 2012

Sadzobník pokút ukladaných v blokovom konaní, podľa § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, spáchané porušením zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke

Celý sadzobník pokút si môžete stiahnuť vo formáte .pdf na tejto stránke http://www.pp.sk

zdroj článku: www.pp.sk