V obci znova pribúdajú nelegálne skládky s odpadom!!!

Dňa 23.7.2012 boli v obci znova objavené nelegálne skládky s odpadom, ktoré vytvárajú nezodpovedný obyvatelia!

Jedna nová skládka sa objavila pri bývalom stredisku PD č. III a ďalšie dve skládky boli objavené pri ulici Gaštanová.

Pri bývalom stredisku PD č. III boli objavený záhradný odpad, ktorý patrí do kompostárne! Pri ulici gaštanová to bolo zasa roztrhnuté vrece s oblečením, ktoré bolo porozhadzované po tráve a neďaleko odtiaľ bola objavená skládka najmä s hračkami.

 

Obecná polícia upozorňuje občanov,  že v prípade zistenia pôvodcu/ov nelegálnych skládok bude tento pôvodca sankcionovaný podľa platného VZN obce č.  4/2000 a podľa priestupkového zákona č. 372/1991.