Obecná polícia dohliadala na bezpečnosť skautov počas OAMB 2011

 

OAMB 2011 Tvrdošovce v spolupráci s obecnou políciou

Uplynulý týždeň do našej obci zavítalo približne 370 skautov z celého Slovenska.

V obci sa konala súťaž skautov s názvom OAMB, kde si skauti zmerali svoje sily v rôznych súťažných disciplínach.

Celé sa to odohrávalo v dňoch 15.09.2011 – 18.09.2011.

Keďže išlo o akciu kde sa zúčastnil vysoký počet ľudí, detí aj dospelých bolo pre zaistenie bezpečnosti nutné zapojiť do tejto akcie aj príslušníkov OBECNEJ POLÍCIE, ktorý dohliadali na bezpečnosť skautov pri súťažných disciplínach, ktoré prebiehali okolo celej obce a teda aj cez hlavné ťahy Nové Zámky – Bratislava.

Príslušníci OBECNEJ POLÍCIE zaisťovali bezpečný prechod skautov cez hlavný ťah Nové Zámky – Bratislava počas súťaže. A tak isto aj počas presúvania sa po obci na miesta kde sa odohrávali súťaže a spoločenské programy pre prítomných skautov.