Ochrana života a zdravia

Dňa 26.októbra sa príslušníci OcP Tvrdošovce a članova DHZ Tvrdošovce zúčastnili v ZŠ J. A. Komenského , kde sa žiaci venovali téme Ochrany života a zdravia. Príslušníci aj členovia DHZ žiakom podali dôležité informácie, rady a predviedli praktické ukážky, ktoré si žiaci mohli aj vyskúšať. Mohli si popri tom popozerať služobné vozidlo Obecnej polície a zásahové vozidlo TATRA členov DHZ Tvrdošovce.