Od 1. marca 2022 platí absolútny zákaz parkovania na chodníku

zdroj: google.sk,

Od 1. marca 2022 vstupuje do platnosti novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Zmena sa dotkne parkovania na chodníku. Po novom už nebude možné vôbec zaparkovať na chodníku, ani pri ponechaní 1,5m!

Čas na vyriešenie nedostatku parkovacích miest by mestám a obciam mohol poskytnúť návrh zákona o cestnej premávke, ktorý vo februári posunulo plénum NR SR do druhého čítania. Rozhodovať o tomto návrhu by poslanci mali na schôdzi, ktorá sa začína už 15. marca.

Cieľom novely zákona je umožnenie vybraným motorovým vozidlám do konca marca 2024 parkovanie na chodníku za pravidiel, ktoré platili do 28. februára 2022. Predkladatelia to odôvodnili tým, že v mimoriadne exponovaných lokalitách môže obmedzenie parkovania na chodníkoch spôsobiť mnohým obciam, respektíve mestám parkovací kolaps, keďže nestihnú vytvoriť nové parkovacie miesta, alebo vyznačiť dopravné značenie, ktoré umožní parkovanie na chodníkoch.

Znenie zákona platného do 28.2.2022

„Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.“

Nové znenie zákona od 1.3.2022

„Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.“