Vrátenie nájdeného bicykla

Príslušníci OcP Tvrdošovce rok 2021 ukončili vrátením nájdeného bicykla. Majiteľ si ho zabudol na ulici, kde si ho oprel o plot a nechal ho tam. Majiteľ sa pre svoj bicykel prihlásil behom pár minút a príslušníci mu bicykel odovzdali.

AUTO NIE JE VÝKLAD

 AUTO NIE JE VÝKLAD

              Vážený vodič,

Dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že ponechaním

cenných vecí vo Vašom vozidle zvyšujete riziko odcudzenia Vášho vozidla alebo vecí z neho.

 ## Vaše auto ##

sa môže stať zaujímavým cieľom pre zlodejov

●UZAMYKAJTE auto a skontrolujte zatvorenie všetkých okien pri každom opustení vozidla.

NENECHÁVAJTE cenné veci vyložené na sedadlách a na viditeľnom mieste (kabelky, doklady, GPS navigáciu, notebook, kľúče)

NENECHÁVAJTE pracovné náradie v batožinovom / nákladnom priestore vozidla.


OBECNÁ POLÍCIA v Tvrdošovciach chce touto cestou požiadať účastníkov cestnej premávky, aby dbali o zvýšenú opatrnosť, sledovali situáciu v cestnej premávke pri prechode cez hlavnú cestu, nakoľko bude na ceste v najbližších dňoch zvýšený počet motorových vozidiel.

Čipovaných psov vie Obecná polícia identifikovať


Čítačka čipov pre psov

V roku 2020 Obecná polícia v Tvrdošovciach zakúpila a začala využívať čítačku čipov, ktorými sú označované domáce zvieratá, zväčša psy.

Podľa novely zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov od 1. 9.2018 pre vlastníkov psov pribúda povinnosť označiť na vlastné náklady implantovateľným transpondérom (mikročipom ISO norma 11785). Na splnenie tejto povinnosti je určené prechodné obdobie do 31.10.2019, ale len pre tých chovateľov, ktorým sa pes narodil pred 1. septembrom 2018. Psi narodení po 1.9.2018 musia byť označení do 12 týždňov veku alebo pred zmenou vlastníka. Na psov narodených po 1.9.2018 sa prechodné obdobie nevzťahuje.

Pri nájdení zatúlaného (strateného) psa, ktorý má označenie čipom vedia príslušníci OcP Tvrdošovce vďaka čítačke čipov načítať kód implantovaného transpondéra a cez webstránku Centrálneho registra spoločenských zvierat (crsz.sk) nájsť majiteľa psíka a dostať sa dokonca k jeho telefónnemu číslu, cez ktoré vedia majiteľa skontaktovať.

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

Vzhľadom na blížiaci sa Sviatok dušičiek bude v okolí Tvrdošovského cintorína už čoskoro zvýšený počet áut a ľudí, čo predstavuje aj zvýšené riziko kriminality. Odporúčame preto auto po opustení dôkladne uzamknúť a zobrať si z neho všetky cenné veci ako sú doklady, tašky, kabelky mobilné telefóny a podobne.

Odporúčame návštevníkom aby nenechávali v zaparkovaných autách nič, čo by mohlo prilákať pozornosť zlodejov. Rovnako upozorňujeme aby návštevníci cintorína neodkladali svoje tašky a kabelky na hroby a nenechávali ich tam bez dozoru.

V prípade spozorovania podozrivých osôb hláste túto skutočnosť na telefónne čísla príslušníkov obecnej polície.

OBECNÁ POLÍCIA v Tvrdošovciach chce touto cestou požiadať účastníkov cestnej premávky, aby dbali o zvýšenú opatrnosť, sledovali situáciu v cestnej premávke pri prechode cez hlavnú cestu, nakoľko bude na ceste v najbližších dňoch zvýšený počet motorových vozidiel.

Niektoré prípady riešené OcP za mesiac September 2019

Riešenie poškodenej dopravnej značky v obci na Novej ceste.

Vykonávaná kontrola miest, kde sa v minulosti vyskytovali čierne skládky s odpadom.

Spolupráca s kr. políciou PZ NZ.

Riešenie susedského sporu.

Riešenie adopcie dávnejšie odchyteného psa.

Odchyt ďalšieho túlavého psa, ktorého našla obyvateľka obce pri venčení svojho psa. Pes bol po odchyte prevezení do obecnej voliéri. Pes bol následne zdielaní na sociálnych sieťach. Vo večerných hodinách sa prihlásil jeho majiteľ, ktorému ušiel. Pri prevzatí sa preukázal, že je vlastníkom uvedeného psa. Pes mu bol vrátení.

Vykonávaná kontrola miest, kde sa v minulosti vyskytovali čierne skládky s odpadom.

Niektoré prípady riešené OcP za mesiac Júl 2019

Spolupráca so soc úradom.

Spolupráca s PZ NZ, Okr. súdom vo veci zisťovania momentálneho miesta pobytu občanov, ktorý majú hlásený TP v našej obci.

Riešenie prípadu rušenia nočného kľudu na dvore rodinného domu.

Riešenie odcudzeného horského bicykla zo stojanu na železničnej stanici. Bicykel bol neuzamknutý. Po prezretí okolia sa bicykel našiel pohodený v kríkoch na železničnej stanice.

Kontrola okolia predajne, kde došlo z zapnutiu signalizačného zariadenia, po príchode majiteľa bola spolu s ním vykonaná aj kontrola vnútorných priestorov predajne. Nedošlo k narušeniu objektu.

Riešenie rušenia nočného kľudu z dôvodu rodinnej oslavy.

Niektoré prípady riešené OcP za mesiac Jún 2019

Spolupráca s OO PZ NZ.

Spolupráca v OcÚ vo veci záškoláctva.

Riešenie spaľovania dreveného odpadu vo dvore rodinného domu na ulici Vinohradnícka. Toto spaľovanie spôsobilo zadymenie okolia. Majiteľ domu bol upozornený, že spaľovanie akéhokoľvek odpadu je prísne zakázané.

Spolupráca s kriminálnou políciou PZ NZ.

Riešenie údajnej krádeže bicykla z obce ktorý sa mal predať do susednej obce. Prípad sa však nepotvrdil ako pravdivý.

Spolupráca so soc. úradom.

Riešenie problému s odstaveným autom na parkovisku miestneho kúpaiska, z ktorého vytekali pohonné hmoty. Z dôsledku vysokých teplôt boli obavy, že by mohlo dôjsť k vznieteniu benzínu a následne auta. Bol zistený majiteľ vozidla, ktorý dal vozidlo odviesť a zabezpečil opravu na svojom vozidle proti úniku pohonných hmôt.

kontrola miest, kde sa v minulosti vyskytovali čierne skládky s odpadom.


Niektoré prípady riešené OcP za mesiac Máj 2019

Zisťovanie miesta pobytu občanov obce.

Riešenie problému s dvoma žiakmi (súrodenci) ZŠ K. Szemerényiho. Žiaci sa nevedia na vyučovaní správať. vykonal sa pohovor s oboma žiakmi za prítomnosti rodičov.

Riešenie problémového podguráženého hosťa v miestnom pohostinstve.

Spolupráca s PZ NZ.

Riešenie odcudzenia mobilného telefónu. Mobil bol po odcudzení speňažení. Mobil sa podarilo vypátrať a vrátil sa späť majiteľke.

Doručovanie súdnych a exekútorských doručeniek.

Zaistenie nájdeného bicykla pred Obecným úradom v nočných hodinách. Bicykel bol opretý o lavičku neuzamknutý. Majiteľ na blízku nebol. Bicykel bol prenesený na stanovisko OcP. O niekoľko dní sa podarilo vypátrať majiteľa a bicykel mu bol po predložení dokladu od bicykla vrátený.

Riešenie prípadu, keď si jeden z občanov zobral zálohu od staršej pani , ktorej prisľúbil vykonanie murárskych prác okolo domu, no po prevzatí zálohy k nej doniesol iba nejaký stavebný materiál a odvtedy sa neukázal. Bol vykonaný pohovor s pracovníkom, ktorý sa pred hliadkou OcP dohodol so staršou pani, že v priebehu týždňa sa do práce pustí. čo sa aj stalo a prácu na ktorej sa dohodli aj vykonal.

Niektoré prípady riešené OcP za mesiac Apríl 2019

Riešenie uhryznutia osoby psom. Majiteľ psa predložil očkovacie potvrdenie psa a doklad o vyšetrení psa veterinárom.

Prijatie oznámenia o odcudzení bicykla zo stojanov na železničnej stanici.

Riešenie prípadu túlavých psov v obci.

Doručovanie súdnych zásielok občanom.

Vykonávané kontroly miest, kde sa vyskytovali v minulosti čierne skládky s odpadom.

Riešenie bitky pri miestnej diskotéke. Nakoľko došlo k zraneniu napadnutej osoby bola k prípadu privolaná aj hliadka PZ NZ. Napadnutý občan podal na osoby trestné oznámenie. Vec ďalej rieši PZ NZ.

Zisťovanie momentálneho miesta pobytu obyvateľa našej obce.

Riešenie susedského a zároveň aj rodinného sporu.


Niektoré prípady riešené OcP za mesiac Marec 2019

Spolupráva s príslušníkmi PZ NZ.

Riešenie sporu druha a družky žijúcich v spoločnej domácnosti z osady Jánošíkovo.

Riešenie prijatého oznámenia o zmiznutom televízore z rodinného domu zatiaľ čo bola majiteľka domu, staršia pani hospitalizovaná v nemocnici.

Riešenie sporu druha a družky žijúcich v spoločnej domácnosti. V uvedenej rodine dochádza k čoraz častejším nezhodám.

V spolupráci s ÚPSVaR NZ zisťovanie momentálneho miesta pobytu obyvateľky obce.

Vrátenie nájdenej peňaženky majiteľovi, ktorému bola peňaženka odcudzená na diskotéke.

spolupráca s PZ NZ, zisťovanie momentálneho miesta pobytu obyvateľa našej obce.

Riešenie nahláseného pohybu dvoch veľkých psov v obci. Psov sa podarilo odchytiť.

Riešenie oznamu odcudzenia bicykla zo stojanu na Nám. sv. Štefana.

Riešenie vstupu do amfiteátra a poškodzovanie majetku obce, ktoré vykonávali žiaci ZŠ, ktorý sa z nudy zastavili cestou domov zo školy v priestoroch amfiteátra a trávili tam čas, pri čom poškodzovali veci a zanechávali po sebe neporiadok.

Riešenie dvoch občanov, ktorý sa z pohostinstva dostali v tak silno podguráženom stave, že neboli schopní stáť na nohách a nevedeli sa sami dostať domov.

PSlupráca s PZ NZ

Spolupráca s EX úradom pri doručovaní EX zásielok.