Pozor na silný vietor!!!

Pozor!
Oznam Integrovaného záchranného systému:

Jav: VIETOR
Stupeň: 2
Trvanie javu: od 17.02.22 09:00 do 17.02.22 18:00 h.
Výstraha: v Nitrianskom kraji