Práva a povinnosti

Podmienky nosenia a použitia zbrane príslušníkom obecnej polície

Osobitné obmedzenia

Použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla

Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany, slzotvorných prostriedkov a obušku

Použitie donucovacích prostriedkov príslušníkmi obecnej polície

Oprávnenie odňať vec

Oprávnenie otvoriť byt

Oprávnenie požadovať vysvetlenie

Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti

Všeobecné oprávnenia

Povinnosti príslušníka obecnej polície po použití donucovacích prostriedkov

Základné úlohy OP