Prípady Júl 2014

02.07.2014 Službukonajúci členovia OcP mali výjazd na ulicu Mlynská, kde dochádzalo k rušeniu nočného kľudu u jednej rodiny, ktorá oslavovala a hrala im hudba príliš hlasno.
Výjazd bol riešený napomenutím rodiny, ktorá hudbu ihneď stíšila.

03.07.2014 Zo železničnej stanice prijatý telefonický oznam, že je tam pod lavičkou schovaný pes. Zistilo sa že pes patrí rodine zo susednej obce, ktorej ušiel predošlú noc. Rodina si po psa prišla a zobrala si ho domov.

04.07.2014 Prijaté oznámenia o odcudzenej peňaženke od staršej občianky. Viac v článku : Dolapenie vreckára

07.07.2014 Príslušníci OcP boli privolaní k rodinnej hádke.

08.07.2014 Prísušníci OcP spisovali stavený materiál uložený na verejnom priestranstve.

Bolo prijaté oznámenie, že predošlú noc sa niekto pokúšal dostať do krypty pod kostolom. Dnu sa mu však dostať nepodarilo. Nedošlo teda k žiadnej škode. V krypte sa žiadne cennosti aj tak nenachádzajú.

14.07.2014 bolo prijaté oznámenie o poškodení OMV továrenskej značky BMW. Na vozidlo neznámy páchateľ hodil kus asi 4-5 kg betónu. Nakoľko sa jedná o vysokú škodu prípad preberá OO PZ NZ.

18.07.2014 Bolo v dopoľudnajších hodinách prijaté oznámenie od personálu termálneho kúpaliska, že na ráno zvyknú byť rozhádzané kamene pred schodišťom, kde je vstup do areálu termálneho kúpaliska.
Počas nočnej služby bolo v čase 21:45 spozorovaná skupinka mladistvých, ktorá rozhadzovala kamene pred areálom termálneho kúpaliska. Niektorí zo skupinky jazdili bicyklami po štrku a aj tým roznášali kamene po chodníku.

20.07.2014 Od pracovníčky RELAX Centra prijaté oznámenie, že niekto na vchodových dverách v noci rozbil sklenenú výplň. Vďaka kamerovým záznamom sa páchateľa podarilo vypátrať.

21.07.2014 Riešenie rušenia nočného kľudu na ulici Východná.

23.07.2014 Prijatie oznámenia že na ulici I. Széchényiho ohrozujú voľne sa pohybujúce psy okoloidúcich občanov. Po prijatí oznámenia bol zistený majiteľ psov, ktorí bol upozornený aby svojich psov zabezpečil inak bude riešený v blokovom konaní podľa VZN 2/2012

Počas nočnej služby riešenie rodinného sporu.

Príslušníci OcP počas celého mesiaca spolupracovali s príslušníkmi OO PZ NZ ako aj s kriminálnou políciou. Ďalej spoluprácu s Okr. Súdmi, so súdnymi exekútormi.