Prípady Jún 2014

Obecná polícia v mesiaci Jún 2014 riešila medzi inými aj tieto prípady:

hasici

Dňa 3.6.2014 bol nahlásený požiar neobývaného rodinného domu v katastri obce na ulici Železničná.

Príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou.

Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Tvrdošovce jedným C a jedným vysokotlakovým prúdom.

Následkom požiaru vznikla majiteľke rodinného domu  škoda predbežne vyčíslená v sume 5000 €.

Informačný zdroj: Prezídium HaZZ

Dňa 6.6.2014 príslušníci OcP riešili neprehľadnú križovatku ulíc E. Adyho a Novozámocká, kde sa zelený ker na toľko rozrástol, že zabraňoval rozhľadu a bezpečnému prechodu vodičov ako aj chodcov a cyklistov na uvedenej križovatke. Uvedené kríky napokon orezali pracovníci PVS obce.

Dňa 11.6.2014 o 01.30 po polnoci doposiaľ neznámy páchateľ úmyselne podpálil vo dvore rodinného domu zaparkovaný jeep Grand Cherokee. Kriminalistický technik na mieste zaistil  stopy ako plastové vedro s neznámou horľavou látkou a drevenú palicu na ktorej bol omotaný kus textílie.

Majiteľovi vznikla poškodením škoda vo výške 8-tisíc eur.

Informačný zdroj: MINV.SK  – KR PZ NR

Dňa 11.6.2014 príslušníci OcP v čase 18:35 pomáhali staršej obyvateľke keď cestou domov z kostola jej prišlo zle a staršia pani spadla z bicykla. Pani bola poskytnutá pomoc a bola odvezená domov.

Dňa 22.6.2014 príslušníci OcP vykonávali službu na Nám. sv. Štefana, kde zabezpečovali bezpečný prechod sprievodu okolo kostola.

Dňa 28.6.2014 mali službukonajúci príslušníci OcP výjazd do jedného miestneho pohostinstva odkiaľ bolo nahlásení, že tam prišlo k potýčke medzi hosťami.

Dňa 29.6.2014 bolo príslušníkom OcP nahlásené odcudzenie 6ks sliepok a 2 ks tričiek z dvora rodinného domu. Po páchateľovi sa pátra.

Dňa 30.6.2014 hliadka OcP počas prejazdu ulicou železničná v čase cca 01:30 pristihla rómsku občianku ako vyskakuje z okna opusteného, neobývaného domu na uvedenej ulici. Na okne domu bolo rozbité okno cez ktoré sa dostala do domu, kde si ako uviedla pospala a potom cez to isté okno a vyliezla von. K prípadu bola privolaná hliadka PZ NZ, ktorá vec prebrala.

Príslušníci OcP počas celého mesiaca úzko spolupracovali s príslušníkmi PZ NZ ako aj s kriminálnou políciou.

Ďalej viedli spoluprácu s Okr. Súdmi,  so súdnymi exekútormi.