Prípady, ktoré riešila Obecná polícia za posledné obdobie

Od marca tohoto roku do konca Mája vykonala Obecná polícia 109 výjazdov k rôznym prípadom, kde riešila prevažne susedské spory, občianske spolunažívanie, drobné krádeže, výtržnosti, priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a samozrejme porušovanie VZN obce Tvrdošovce.

Skládky s odpadom
V súvislosti s dňom Zeme sa v našej obci v mesiaci Apríl konalo veľké upratovanie po celej obci pri ktorom bolo cieľom odstrániť nelegálne skládky s komunálnym a iným odpadom, ktoré vynášajú bezohľadní a nezodpovední obyvatelia našej obce. Obecná polícia v súvislosti s týmto veľkým upratovaním vykonala rozsiahlu kontrolu miest, kde sa zvykli v minulosti vyskytovať nelegálne skládky z odpadom a vyhotovila aj fotodokumentáciu o týchto miestach, ktorá bola odovzdaná starostovi obce a vedúcemu PVS pánovi J. Puskásovi. A následne boli dňa 21.4.2012 podľa tohoto zmapovania rozmiestnené skupiny pracovníkov a dobrovoľníkov z našej obce pri veľkom upratovaní. Počas tohto upratovania pracovníci a dobrovoľníci vyzbierali celkovo XY ton odpadu.
Napriek tejto veľkej snahe mať pekné a čisté prostredie v ktorom žijeme príslušníci OcP už 01.05.2012 objavili novú nelegálnu skládku s odpadom v járku na Gaštanovej ulici smerom k bývalému stredisku PD č. III. Na tomto mieste bola vyhodená stará obnosená obuv, papuče, šatstvo a iný odpad. Medzi týmto odpadom sa príslušníkom OcP podarilo nájsť aj predmet ktorý jasne poukazoval na pôvodcu vyneseného odpadu. Príslušníci ešte v ten deň vykonali výjazd k rodine M.G. a nakoľko mala OcP dôkaz táto rodina sa priznala, že odpad je skutočne ich.
Obecná polícia na mieste udelila blokovú pokutu vo výške 20€ a rodina musela odpad z miesta ihneď odstrániť. O necelé dva týždne sa na tom istom mieste objavila ďalšia skládka s odpadom a príslušníci OcP aj tomto prípade úspešne vypátrali pôvodcu odpadu ako aj v predošlom prípade.
Týmto Obecná polícia vyzýva a upozorňuje občanov aby nevynášali svoj odpad na miesta, ktoré na to niesu určené, pretože v prípade vypátrania pôvodcu vyneseného odpadu bude Obecná polícia nekompromisne ukladať blokové pokuty!

Nové dopravné značky
V obci sú od konca mesiaca Apríl osadené nové dopravné značky na uliciach Obchodná dopravná značka s označením B5 – Zákaz vjazdu nákladných automobilov a ulica Kukučínova dopravná značka s označením B18 – Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel.
Obecná polícia podľa §3 ods. 1 písm. f) zákona 564/1991 o obecnej polícii objasňuje priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho
1. z dopravnej značky: zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,
2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel.


Dňa 18.05.2012 túto novo osadenú dopravnú značku B5 na Obchodnej ulici nerešpektovali hneď traja vodiči nákladných vozidiel, ktorý sa týmto dopustili priestupku, za ktorí im bola na mieste uložená bloková pokuta.
Pohovor so žiakmi v ZŠ
Príslušníci OcP sa dňa 09.05.2012 zúčastnili na pedagogickom pohovore so žiakmi ZŠ s VJM Károlya Szemerényiho v Tvrdošovciach. Riešilo sa správanie problematických detí v triedach III. a IV ročníka. Spolu s pani riaditeľkou a triednymi učiteľmi boli vykonané návštevy tried I. až IV ročníka, kde sa príslušníci OcP prihovárali deťom a vysvetľovali hlavné povinnosti žiaka a mravné správanie sa žiaka. Pohovor bol konkrétnejšie zameraný na nedisciplinovaných žiakov, ktorý si radi bez opýtania „požičiavajú“ písacie alebo iné školské pomôcky od spolužiakov, odvrávajú na hodine učiteľom, alebo majú veľmi vysoký počet vymeškaných hodín.

Ukradnuté planty
Obecná polícia v mesiaci Máj riešila medzi mnohými prípadmi aj prípad krádeže plánt paprík a rajčín zo záhrady na Novozámockej ceste. Na základe stôp, ktorých páchateľ zanechal na mieste neúrekom nebolo pre príslušníkov OcP ťažké vypátrať kto tieto planty ukradol. Na základe nájdených stôp sa predviedla osoba F.B. u ktorého sa v mieste T.P zaistili tenisky, ktorých vzor podošvy sa zhodoval s odtlačkami v záhrade odkiaľ boli planty ukradnuté. Osoba F.B sa k skutku priznala. Nakoľko sa jedná už u viacero krádeží u tohoto mladíka (recidivistu) bolo o krádeži vyrozumené OO PZ NZ, ktoré prípad prevzalo.

Dopravná nehoda na ulici Železničná
V noci zo 07.04.2012 na 08.04.2012 sa v obci na Železničnej ulici stala dopravná nehoda, kde mladík P.R. pod vplyvom alkoholu nezvládol vedenie motorového vozidla a so svojim terénnym vozidlom SUZUKI zdemoloval zábradlie na moste a vletel do miestneho potoka. Ešte pred tým mladík svojou bezohľadnou jazdou stihol so svojim autom poškodiť stĺp verejného osvetlenia na ulici Mlynská. Prípad prevzala OR PZ NZ. Mladíkovi bol na mieste zadržaný vodičský preukaz a bol vzatý do CPZ. Na šťastie k zraneniam nedošlo.

Riadenie premávky
Počas uplynulých mesiacoch Obecná polícia dohliadala na bezpečnosť občanov na rôznych kultúrnych a spoločenských akciách, kde príslušníci OcP dohliadali na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Naposledy do bolo pri zraze motorkárov, ktorý sa už po druhý krát konal v našej obci. 19.05.2012 to bolo pri výstave a spanilej jazde historických vozidiel, ktoré organizovala obec Palárikovo a majitelia historických vozidiel sa zastavili aj v našej obci.

Výtržnosti na diskotékach
Obecná polícia takmer pravidelne každú sobotu rieši prípady výtržností a bitiek počas diskoték, do ktorých sa zapájajú podnapité osoby, ktoré sa posilnené alkoholom nezmestia do kože a snažia sa neustále vyprovokovať bitku, alebo sa dopúšťajú vandalizmu a poškodzujú v obci dopravné značky, vysadené stromčeky a podobne.. V lepších prípadoch dochádza len k rušeniu nočného kľudu, ktorého sa dopúšťajú cestou domov z diskotéky.