Prípady Marec 2017

Začiatok mesiaca riešili príslušníci OcP bitku dvoch rómskych rodín na Cintorínskej ulici. Pri bitke zasahovali aj príslušníci zo štátnej polície.

Začiatkom mesiaca Marec došlo v obci k požiaru rodinného domu na ulici Horná. Zasahovalo obecné has. spol dobrovoľných hasičov a HaZz NZ., Šurany. Predbežne vyčíslená škoda: 20.000€

Príslušníci OcP vykonávali odchyt túlavých psov na ulici Slovenská, kde sa podarilo odchytiť aj posledného psa, ktorý napádal ľudí.

V mesiaci mare bolo prijatých 5 oznámení od obyvateľov, ohľadne vypaľovania suchého záhradného odpadu z čoho vznikalo v okolitých uliciach zadymenie. Pri čom spaľovanie suchého biologického odpadu na pozemkoch vo vlastníctve obyvateľov obce je úplne ZAKÁZANÉ. Ako alternatívu obec Tvrdošovce zberný dvor na bývalom stredisku PD Tvrdošovce č. III, kde je možné uloženie tohto odpadu.
spalovanie

Žiaci materskej školy na Hlbokej ulici sa zúčastnili na exkurzii v hasičskej zbrojnici.

Prijatý oznam že v chotári v blízkosti obecnej kompostárne pobehujú dva veľké psy. majiteľka psov bola o veci informovaná a bola vyzvaná, aby si psov odchytila a zobrala si ich domov, kde ich má riadne zabezpečiť.

koncom mesiaca riešila OcP v spolupráci s OO PZ NZ kuriózny prípad výtržnosti v budove ZŠ, kde došlo k bitke žiakov. Dvaja žiaci IX. ročníka napadli a zbili žiaka VIII. ročníka.
K žiakovi boli privolaný záchranári rýchlej zdravotnej pomoci, ktorí ho previezli do FNsP v NZ.

odchyt zabehnutého psa pred poštou. Po zistení majiteľa , pes odvezený domov.