Prípady OcP riešené za mesiac Január 2017

Dňa 02.01.2017 bola vykonaná kontrola osoby, ktorá tlačila vozík s naloženým drevom. Pri kontrole sa zistilo, že išlo o obyvateľa obce, ktorý pozbieral pri ceste staré suché konáre zo stromov, ktoré chcel doma použiť na kúrenie.

04.01.2017 bolo prijaté tel. oznámenie, že na úseku Jatov – Kendereš došlo v dopravnej nehode omv, v ktorom sa nachádzali štyria psy, ktorí sa po nehode rozutekali do chotára. Jedného psa sa podarilo odchytiť pracovníkom OZ a ostatných troch hľadali príslušníci počas služby, či sa náhodou nedostali do obce, keďže do obce ich nosievali údajne na cvičenia. Psy sa však do obce nedostali, počas služieb neboli nájdené.

04.01.2017 v dopoludnajších hodinách bolo prijaté oznámenie, že došlo k odcudzeniu drahšieho mobilného telefónu. Prípad prevzali príslušníci PZ NZ, kvôli väčšej škode.

Vo večerných hodinách bolo prijaté oznámenie, že miestny rómovia vstúpili na cudzí pozemok, kde hľadali drevo na kúrenie. Odcudziť sa im nepodarilo nič. Riešené pohovorom.

Dňa 06.01.2017 sa v obci konal 2. ročník behu KELLY NIGHT RUN, kde usporiadatelia požiadali OcP o doprovod, nakoľko beh prebiehal vo večerných hodinách. Beh prebehol v poriadku bez problémov.

Dňa 09.01.2017 Spolupráca so zdravotnou poisťovňou dôvera, vyrozumenie obyvateľa obce, že si tam v čakárni na pobočke zabudol (stratil) doklad OP a má si ho tam čím skorej vyzdvihnúť.

11.01.2017 Prijaté oznámenie, že na dvore jedného z rodinných domov v našej obci videla pracovníčka soc. úradu zanedbaného a podvyživeného psa. Po prijatí podnetu bol vykonaný výjazd na nahlásenú adresu, no es sa tam už nenachádzal. Zobrala si ho majiteľka domov. Bola vykonaná kontrola u majiteľky. Pes sa nezdal byť ani zanedbaný ani podvyživený. Vyzeral byť v poriadku. Bol vykonaný aj pohovor s majiteľom psa, ktorý uviedol, že sa o psa riadne stará.

Počas dennej hliadky bola upozornená jedna rómska občianka aby sa neprehrabávala vo vyložených smetných nádobách na ulici.

12.01.2017 SPolupráca s nemocnicou NZ, ktorá požiadala u súčinnosť, pri informovaní rodičov maloletého dieťaťa, že si ho môžu z nemocnice vyzdvihnúť. O súčinnosť žiadali z dôvodu, že nemali na matku ani otca žiaden telefonický kontakt.

13.01.2017 Bola po telefonickej žiadosti vykonaná kontrola pozemku na majiteľky, ktorá momentálne býva v Šali, na základe nahlásenia, že má podozrenie, že jej rómovia chodia na pozemok a berú si odtiaľ drevo. Bola upozornená rómska rodina, ktorá býva na rovnakej ulici, aby tam ani náhodou nechodili.

16.01.2017 Spolupráca s kriminálnou políciou pri predvádzaní občana z obce vo veci podania vysvetlenia k prípadu, ktorý sa stal koncom minulého roka.

17.01.2017 Bola vykonávaná spolupráca pri doručovaní súdnych a exekútorských doručeniek.
ďalej bola vykonaná kontrola osoby, ktorá pri pošte vykonávala verejnú dobrovoľnú zbierku pre OZ H……… Š……
Zisťovanie pobytu občana, ktorý sa už dlhé roky nezdržiava v obci. Odsťahoval sa sa s celou rodinou do zahraničia.

19.01.2017 Spolupráca s príslušníkmi PZ NZ, riešenie prípadov za posledné obdobie.
Zaregistrovaná poškodená tabuľa zákaz vynášania smetí na rohu ulíc Východná a Záhradnícka. Pri vyťažovaní obyvateľov sa zistilo, že tabuľu poškodil silný nárazový
vietor, ktorý tabuľu odtrhol dole.

20.1.2017 Spolupráca s Okr. sudom NZ, pri doručovaný súdnej zásielky.

21.01.2017 Prijaté tel. oznámenie, že na ulici Kapustová sa pohybuje pes plemena nemecký ovčiak. Pri výjazde zistené, že sa jednalo o psa, ktorý patrí rodine, ktorá sa zo spomínanej ulice odsťahovala len nedávno. pes sa dostal von z dvora rodinného domu. Po psa si prišli na druhý deň a zobrali si ho so sebou.

23.1.2017 Spolupráca s kriminálnou políciou, zisťovanie pobytu občana, ktorý sa minulý rok odsťahoval z našej obce.
Doručovanie súdnej zásielky pre obyvateľa obce.

24.01.2017 Riešený prípad znečisťovania verejného priestranstva.
Riešený susedský spor.
Vo večrných hodinách riešená manželská a rodinná hádka u jednej z rodín v obci. Podarilo sa ich uzmieriť. Prípad bol riešený pohovorom.

25.1.2017 Riešenie prípadov ohľadne túlavých psov v obci.
Riešenie prípadu znečistenia novej dlažby pred OcÚ. K znečistenou došlo v strede mesiaca December 2016.

27.1.2017 Riešenie túlavých psov. Pokus o odchyt psov.
Vo večerných hodinách vykonaná kontrola osoby.