Prípady OcP riešené v mesiaci December 2016

Dňa 5.12. 2016 bolo prijaté oznámenie o odcudzení bicykla z areálu železničnej stanice obyvateľke obce. Odcudzený bicykel bol na stanici riadne uzamknutý v stojane na bicykel. Po páchateľovi sa pátra.

Dňa 6.12.2016 sa neznámy páchateľ vlámal do predajne textilu odkiaľ odcudzil finančnú hotovosť.

Dňa 11.12.2016 sa v obci pohybovali traja maloletí samozvaní betlehemisti, ktorí si od starších ľudí pýtali peniaze. Prípad bol riešení dohovorom a pohovorom s rodičmi týchto detí.

Dňa 16.12.2016 bolo vykonané predvedenie osoby, ktorý doma opakovane napádal svoju družku, pričom bol už niekoľko dní vykázaní z domu. Muža si prevzala hliadka PZ NZ.

17.12.2016 Príslušníci OcP vykonali výjazd do miestneho podniku, odkiaľ personál nahlásil, že tam majú hosťa, ktorý je pod vplyvom alkoholu a do podniku si zobral aj svojho psa. Uviedli, že podnik so svojim psom odmieta opustiť a vzbudzuje tam u hostí pohoršenie. Muž bol pod takým vplyvom alkoholu že nedokázal stáť na nohách. Hliadka OcP ho aj s jeho psom odniesla z pohostinstva domov.

Ešte v ten istý deň bol v nočných hodinách vykonaní výjazd do osady Jánošíkovo, kde sa dvaja kamaráti (obaja pod vplyvom alkoholu) pohádali a padla aj nejaká tá facka. Po príchode hliadky nechcel ani jeden podávať oznámenie a uzmierili sa.

Dňa 19.12.2016 bola zaistená peňaženka s dokladmi. Po preverení sa zistilo, že majiteľ peňaženky bol okradnutý (nešlo o obyvateľa našej obce). Peňaženka a doklady boli odovzdané príslušníkom PZ NZ.

20.12.2016 Súčinnosť s OO PZ NZ. Zisťovanie prípadných svedkov v prípade údajného ublíženia an zdraví.

21.12.2016 Spolupráca s OcP Selice, odkiaľ bolo prijaté oznámenie, že v obci Selice sa vykonáva
vybudovanie siete mestskej pitnej vody a náš občan spolu s inými rómsami kradnú ponorné čerpadlá,ktoré sajú vodu z výkopov.

Dňa 23.12.2016 došlo k ďalšej krádeži peňaženky v miestnych potravinách. Bola odcudzená peňaženka s hotovosťou a dokladmi z vrecka kabátu. Vec nahlásená aj na PZ NZ, ktorý krádež na osobe ďalej riešia.

Dňa 26.12.2016 Bol upozornený obyvateľ obce, aby si zabezpečil svojho psa, ktorý sa dostával na susedné pozemky a susedia mali z tohoto psa strach, nakoľko sa jedná o psa veľkého plemena. Nakoľko sa jednalo o prvý prípad vec bola riešená len pohovorom.

Dňa 28.12.2016 Sa na Jánošíkovskej ceste voľne potuloval nemecký ovčiak, ktorý sa dostal von cez otvorenú bránu. Psa príslušníci OcP zahnali dnu a bránu zavreli aby sa pes nedostal von.

Dňa 31.12.2016 bol v obci nájdený malý psík (miešanec), ktorý Silvestrovskú noc prenocoval na stanovisku OcP a dočasne si ho prichýlil náčelník OcP u seba doma, až kým sa po neho nezastavil dňa 01.01.2017 jeho majiteľ ktorému ušiel.

Silvestrovská noc a oslavy Nového roka 2017 prebehli našťastie bez problémov a incidentov a obyvatelia obce si v čase cca 01:00 hod mohli vychutnať NOVOROČNÝ OBECNÝ OHŇOSTROJ, z ktoré pôžitok kazila jedine veľmi hustá hmla.