Prípady OcP riešené v mesiaci Február 2016

V priebehu mesiaca Február vykonávali príslušníci OcP spisovanie občanov podľa zákonu 253/1998

Boli vykonávané zisťovania pobytu občanov hlásených k TP, PP v obci alebo ktorí majú hlásený pobyt bezdomovca v našej obci.

Začiatkom mesiaca sa viac krát riešil problém s túlavými psami v našej obci.

V mesiaci február boli riešené domáce rodinné hádky a nezhody, susedské spory a podobne.

Riešilo sa aj parkovanie osobných motorových vozidiel na súkromnom pozemku, kde vozidlo nemalo povolenie na parkovanie od majiteľa pozemku.

V priebehu mesiaca sa v obci pohybovali aj podomový predajcovia, ktorí ponúkali služby ako opravu dáždnikov a podobne.

Niekoľko krát bolo v mesiaci február vykonaný odchyt zabehnutých psov, ktorým sa po čase podarilo nájsť majiteľov.

Počas celého mesiaca bola vedená spolupráca s príslušníkmi OO PZ NZ v rôznych prípadoch krádeží, zisťovania pobytu osôb atď.

Taktiež boli vykonávané spolupráce s Okr. súdom N. Zámky a s rôznymi exekútorskými úradmi pri doručovaní zásielok.

Bol riešený pokus o krádež starých motocyklov z garáže.

Riešená bola krádež bicyklov zo železničnej stanice. Bicykle boli na druhý deň nájdené a vrátené.

v priebehu mesiaca bola spolupráca so SAOZ.

Počas mesiaca boli kontrolované miesta na vylepovanie predvolených plagátov kandidujúcich politických subjektov a dodržiavania VZN obce č. 1/2016 o miestach na vylepovanie volebných plagátov.

Ďalej bol riešený neporiadok na VP okolo rómskych občanov.