Prípady OcP riešené v mesiaci November 2016

01.11.2016 Vykonávali príslušníci OcP riadenie premávky pred obecným cintorínom.

02.11. 2016 Bola nájdená barla v zastávke pred ZŠ. na Dolnej ul.
Prijaté hlásenie o krádeži peňaženky. Pravdepodobne ku krádeži došlo v miestnej predajni potravín.

Vyčíňanie fantómu v osade Jánošíkovo. Klopanie na okná a dvere. Pozeranie sa do bytu cez okno. Z miesta utečie.

V čase o 23.00 hod. na ul. Mlynská na ceste nájdený občan obce v silno opitom stave.

03.11.2016 Hliadka riešila ďalšie túlavé psy v obci, ktoré si pobehovali na verejnom priestranstve.

07.11.2016 Bola riešená krádež tenisiek z miestneho fitklubu. Krádež spáchal maloletý chlapec. Rodičia maloletého chlapca uhradili škodu, ktorá vznikla krádežou tenisiek.
Tak isto bola riešená rodinná hádka medzi otcom a dcérou.

11.11.2016 Príslušníci OcP vykonávali spoluprácu so špeciálnou školou zo Šurian, keď zisťovali prečo nenavštevuje školu jeden ich žiak, ktorý je obyvateľom našej obce.

15.11.2016 Príslušníci OcP riešili susedský spor medzi obyvateľmi bytovky. Spor sa podarilo vyriešiť dohovorom.
Spolupráca s kriminálnou políciou vo veci krádeže dodávkového motorového vozidla, ku ktorej došlo dňa 14.11.2016.

18.11.2016 V čase o 21.30 hod. bola nájdená osoba v silne podnapitom stave ležiaca na chodníku pri Železničnej ceste.

19.11.2016 došlo na miestnej diskotéke k napadnutiu miestneho obyvateľa, ktorého udreli a rozbili mu telefón, keď si chcel privolať pomoc. Vec ďalej prebralo PZ NZ, ankoľko tam došlo k vyhrážaniu a výtržnosti.

20.11.2016 Riešenie porušovania VZN č. 6/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území obce Tvrdošovce na kapustovej ulici, kde maloleté rómske deti hádzali petardy.

25.11.2016 Riešenie znečistenej vozovky na ul. J. Dózsu nákladným vozidlom, ktoré prinieslo štrk. Po upozornení bola cesta očistená.

26.11.2016 Skupina mladistvých sa nevhodne hrala pri železničiarskom parku na vystavenej lokomotíve. Poškodzovali vianočné osvetlenie na vlaku.

30.11.2016 Došlo ku krádeži potravín v miestnej predajni potravín, ktorej sa dopustil miestny občan. Bol riešený v blokovom konaní na mieste.

31.11.2016 Bola riešená miestna rómska občianka, ktorá vyberala obsah zo smetných nádob vyložených na ulici.