Prípady OcP za mesiac November 2015

6.11.2015 OcP riešila potulujúce sa psy, ktoré napádali obyvateľov v okolí ulice Gorkého.

9.11.2015 OcP spolupracovala s posádkou RZP Nové Zámky, pri nájdení domu oňkam bola privolaná hliadka RZP.

10.11.2015 Spolupráca s Exekútorským úradom, Okr. Súdom a Soc. úradom.

11.11.2015 Spolupráca s hliadkou PZ NZ pri planom poplachu na predajni potravín.

12.11.2015 Riešenie prípadu poškodeného plotu rodinného domu na ulici Záhradnícka. Páchateľ ktorý poškodenie spôsobil bol v krátkom čase vypátraný.

13.11.2015 Vypátranie páchateľa, ktorý spôsobil menšie poškodenie na osobnom vozidle odstavenom na parkovisku predajne potravín.

23.11. 2015 Vykonaná kontrola Rumunských občanov.

24.11.215 Hliadka OcP opakovane zasahovala pri hádkach a nezhodách v domácnosti občanov. Nezhody spôsobovalo užitie alkoholických nápojov.

25.11.2015 Službukonajúci príslušníci OcP poskytli pomoc obyvateľovi, ktorému ostalo na ulici zle a spadol na zem. Občan bol hliadkou OcP odnesení dnu do bytu.

Riešenie poškodenej dopravnej značky na Nám. Sv. Štefana, ktoré bolo poškodené nákladným vozidlo. Majiteľ vozidla a vodič, ktorý škodu spôsobil bol vypátraný.

27.11.2015 Riešenie nahlásenia znečistenej cety do osady Jánošíkovo poľnohospodárskymi strojmi, ktoré prevážali cukrovú repu z polí.

Počas mesiaca November bolo opakovane riešené porušovanie nočného kľudu, ktoré obyvatelia porušovali s požívaním pyrotechniky počas spomenutého mesiaca.

Boli vykonávané spolupráce s EX. úradmy, Soc. Úradom, PZ NZ, Krimnálnou políciou a Okr. súdom.