prípady OcP za mesiac Október 2015

Dňa 2.10 mali príslušníci OcP výjazd k novostavbám nájomných domov, kde došlo k poškodeniu čerstvo spravenej fasády. Niekto (zrejme deti prstom) vryli prstom do čerstvej fasády písmená SN4P. Po páchateľovi sa pátra.
Hneď potom bol vykonaný výjazd na miestnu poštu kde došlo k slovnej potýčke a pracovníci pošty privolali na miesto hliadku OcP>

Počas mesiaca Október príslušníci OcP vykonali spisovanie stavebného materiálu a drobného stavebného odpadu umiestnenom na verejnom priestranstve v obci.

V noci z 9. na 10. Októbra došlo k poškodeniu omv značky Trabant v areáli školských bytoviek a v noci z nedele na pondelok 11. Októbra poškodili omv značky Opel Tigra na Športovej ulici. Na vozidle rozbili bočné sklo a odcudzili predný panel z autorádia.

V noci zo dňa 10. na 11. Októbra riešila hliadka OcP rušenie nočného kľudu skupinkou mladých ľudí pri Nám. sv. Štefana.

Príslušníci OcP v mesiaci Október riešili niekoľko krát problém, ktorý nahlasovali obyvatelia obce ohľadne pracovníkov rôznych spoločností, ktorý ponúkali prechod k inému dodávateľovi elektrickej energie alebo plynu. V niektorých prípadoch obyvatelia uvádzali, že sú pracovníci arogantní a v niekoľkých prípadoch najmä u starších ľudí sa stávalo, že si neboli istý čo to vlastne podpísali. Preto by sme obyvateľov obce radi upozornili aby v takýchto prípadoch nepodpisovali zmluvy hneď ak si niesu istý čo podpisujú, ale vypýtali si zmluvu a nech ju dajú prečítať svojim rodinným príslušníkom a zmluvu ak to uznajú za vhodné podpisovali až po tomto preštudovaní.

Príslušníci OcP mali spolu s hliadkou PZ NZ spoločný výjazd ku kurióznemu prípadu, kde sa mladík pod vplyvom alkoholu doma polial horľavou látkou a vyhrážal sa že sa podpáli. Mladíka sa hliadkam podarilo spacifikovať a následne bol z miesta eskortovaný.

Počas celého mesiaca vykonávala OcP spoluprácu s Okr. Súdom a Exekútorskými úradmi pri doručovaní listových zásielok obyvateľom. Ďalej bola vykonávaná kontrola na ZŠ J. A. Komenského a K. Szemerényiho.