Prípady riešené OcP za mesiac Apríl 2018

01.04.2018 sa v obci zrútila strecha staršieho rodinného domu do susedného dvora.

súčinnosť s Ex. úradom pri doručovaní Ex. zásielok.

riešenie prijatej sťažnosti od občianky, že jej niekto odcudzil peňaženku kým bola na miestnom cintoríne a upravovala kvety na hrobe. Peňaženku si pani nechala nestráženú mimo svojho dohľadu.

súčinnosť s o ÚPSVaR ohľadom zistenia momentálneho pobytu rodiny,ktorá sa z obce odsťahovala.

riešenie prijatého oznamu od staršieho občana, že za ten čas, kým bol na pošte mu niekto poškodil bicykel, ktorý mal vonku v stojane pri pošte. vraj to bolo biele staršie auto. Po niekoľkých minútach sa podarilo zistiť majiteľa vozidla ktorý poškodil bicykel staršieho pána. Uviedol, že si to ani nevšimol. s majiteľom bicykla sa dohodli na mieste na preplatení vzniknutej škody na uvedenom bicykli.

riešenie oznamu od obyvateľa obce ktorému vnikli do záhrady ovce zo susednej záhrady a pošliapali mu už zasadené plodiny v záhrade. Bol vykonaný pohovor s majiteľom oviec aby spravil nápravu. Nech ovce riadne zabezpečí, aby nemohli nikomu spôsobovať škodu.

vyriešenie prípadu odcudzenej peňaženky obyvateľke obce, ku ktorej došlo na miestnej pošte.

vyriešenie odstránenie nelegálnej skládky odpadu, ktorú spôsobil obyvateľ obce. Vynesený odpad na vlastné náklady odstránil.

súčinnosť pri výjazde rýchlej záchrannej pomoci u rodiny na Východnej ulici. Obyvateľ obce, ktorý je psychiatrický pacient sa správal ako zmyslov zbavený.  Podaná injekcia na ukľudnenie.

Príslušníci ocp vykonávali počas služby kontrolu na pošte a v okolí pošty počas vyplácanie soc. dávok.

vykonaný odchyt zabehnutého psa.

s ÚPSVa R. ohĺadom sťažností a zanedbania mravnej výchovy dieťaťa

prevoz odchyteného psíka do Šaľe. Súčinnosť s OZ Zatúlané psíky Šaľa.

havária kamiónu sJogurtmi pri Akományi. Asistovali DHZ obce Tvrdošovce