Prípady riešené OcP za mesiac Jún 2018

súčinnosť EX. úrad Levice. Doručovanie zásielky.

Sťažnosť pani obyvateľky z ulice Kapustová na psov zo susedného domu u ktorých sa vyvalila stena a tým pádom k pani teraz chodia psy od susedy. Vo veci bolo kontaktované OZ zatúlané psíky a požiadané o spoluprácu pri hľadaní nového domova pre psov po pohovore s majiteľkou spomenutých psov.

kontrola osadenia dopravných značiek pri železničnom priecestí Jánošíkovo a Agátová
ulica. Pri Jánošíkovskej po jednej tabuli z oboch strán priecestia označenie vzdialenosť žel. pr.
Na Agátovej ulici nasadená jedna tabuľa zo strany obce, povolená max. výška vozidla pod
trativodom.

V pohostinstve upozornená skupina mužov (cca 8), ktorí boli pod vplyvom alkoholu. Jeden z nich bol agresívny a rozbíjal poháre v pohostinstve a správal sa hlasno. Po výzve zaplatili  vzniknutú škodu a opustili pohostinstvo. Po opakovaných výzvach nasadli do vozidiel a odišli smer NZ.

prezeranie kamerových záznamov pred kúpaliskom zo dňa 4.6.2018, nakoľko bolo prijaté oznámenie, že v ten deň žiak: ZŠsa bol kúpať a keď sa vracal domov, na svojom bicykli mal vypustené obe kolesá. Na zázname bolo vidieť, že kolesá mu vypustil ďalší žiak ZŠ, nakoľko mali medzi sebou nezhody v škole. Bol vykonaný pohovor so žiakmi aj ich rodičmi, aby sa takéto veci neopakovali.

znovu riešenie veľkého množstva psov na ulici kapustová. vyhotovená fotodokumentácia všetkých psov a spolupráca s útulkami vo veci umiestnenia týchto psov.

tel. oznámenie, že na Hornej ulici väčší pes napadol mačku, ktorú aj usmrtil. pes bol prenasledovaný po obci no nepodarilo sa ho odchytiť. Zistený majitelia psa, ktorí ho išli ihneď hladat.

Prijaté oznámenie o rušení nočného kľudu v ulici Kapustová. Po výjazde sa zistilo, že pod altánkom sa zabávajú dve mladé slečny. Vyzvané na stíšenie hlasiviek. Vec riešená pohovorom.

súčinnosť s ÚPSVaR. Nové Zámky, kolízna opatrovníčka, vo veci podnetu na podozrenie zo zanedbania opatery a výchovy maloletých detí.

súčinnosť s Exekučným úradom v Nitre. Doručeniu upovedomenia o začatí ex. konania.

Kontrolované osoby o 09.40 hod pod altánkom pohostinstva Semafór. P. P., D.O., D. T. Žiaci základnej školy ušli z vyučovacích hodín. Odvezení do školy, odovzdaní riaditeľke.

14.06.2019 Hviezdoslavova, Vinohrdnícka – dozor pri asfaltovaní.

Počas hliadkovania na kapustovej ulici č. 44 zaregistrovaná reportérka televízie JOJ. Padnutá stena rodinného domu na ul. kapustová.

18.6.2018 Služba na pošte. Preberanie soc. dávok pre soc. slabšie rodiny.

Výjazd k L. P. na Železničnú cestu ktorá notoricky podáva oznámenia na jej druha. Vraj sa s ňou háda a napadol ju. K Napadnutiu nedošlo, hádky a nepokoje vyvoláva L. P.

25.06.2018Odchytenie psa hnedého Labradora, ktorého opitý majiteľ, F. L. večer, dňa 24.6.2018 nechal pri pohostinstve kde popíjal.

nájdenie psa mladého Stafforda. Oznamovateľ A. S. z ul. Jesenského. Po zistení majiteľa bol pes odovzdaný majiteľke.