Prípady riešené OcP za mesiac Máj 2017

02.05.2017 podanie oznámenia od občana z ulice Mlynská. Pán sa sťažoval, že pes suseda, chodí k nemu do dvora a vyžerie jedlo jeho psa z mysy a chodí mu po dvore. Susedovi to už vravel ale ten proti tomu nepodnikol žiadne opatrenia. Vykonaný pohovor so susedom, aby zriadil nápravu a psa si zabezpečil.

04.05.2017 spolupráca: odovzdanie podpísaných vyrozumení do ZŠ J. A. Komenského.
Súčinnosť ÚPSVaR. Zisťovanie pobytu.

05.05.2017 upozornený obyvateľ za parkovanie v Čerešňovej ulici s nákladným vozidlom Tatra.
Telefónny oznam od obyvateľky z ul. Lipový rad, ktorá sa sťažovala, že psy už pár týždňov veľmi štekajú na Záhradníckej ulici za ich
záhradou. Nevie komu patria, vraj sa jedná o viac psov. Ruší jej to pohodlie a nočný kľud.

06.05.2017 02.30 hod. Kukučínova ul. Upozornená skupinka mladistvých na hlasné správanie
sa.

09.05.2017 Doručenie EX zásielky.
Doručenie Súdnej zásielky NZ

11.5.2017 súčinnosť s ÚPSVaR NZ informácie o rodine xxxxx Odovzdanie odkazu aby sa dostavila na soc. úrad
nasledujúci deň na 08.00 hod.

12.5.2017 súčinnosť OO PZ NZ. Pátranie po osobách.

13.5.2017 Brigáda za PD.I, na Agátovej ul., odpadky, staré pneumatiky. (Skupinka mladistvých)

15.05.2017 súčinnosť ÚPSVaR, Posudky na deti.

17.05.2017 riešenie oznámenia z Rybárskej ulice, že niekto pri Čerešňovej spaľuje suchý odpad. O 20 min. ďalší prípad hustého dymu. Zistilo sa že dym sa
šíry z ulice Hviezdoslavova.

21.05.2017 Prijatá sťažnosť, že na rožnom dome, železničná, K. Mikszáha, niekto rozbil okná na starom dome, ukradol smetnú nádobu a robí neporiadok na verejnom priestranstve.