Prípady riešené OcP za mesiac Máj 2018

privolaná RZP pre občana M. V., ul. Nová cesta. Občanovi došlo zle. Prevezený do nemocnice N. Zámky.

Riadenie premávky pri otvorení sezóny motorkárov 2018 Harley Pub.

spozorovaný dvaja vlčiaci, ktorí sa vracali z chotára sadli si pri bránu p. J. B.. Občan upozornený občan na riadne zabezpečenie psov, proti zabehnutiu.

súčinnosť s OO PZ NZ, odď. kriminálnej polície vo veci podvodu v obci Zemné, kde okradli staršiu pani o 5000€.

súčinnosť s ÚPSVaR NZ. vo veci podozrenia zo zanedbania morálnej a povinnej výchovy R.P.

riadenie premávky pri Dolnej ulici. Pamiatka padlých vojakov v II sv. vojne.

Oznam od M. M. ,že sa mu túlavý pes dostal do dvora a zadrhol niekoľko sliepok. Pes patril pani Z. B.z ul. Mlynská. Zaplatené odškodné.

Prijaté oznámenie o krádeži peňaženky na miestnom cintoríne. Krádež nahlásila pani H. J. že jej v čase o 13.10 ukradli peňaženku počas toho, čo bola na miestnom cintoríne.

riešenie sťažnosťi p. J. L. z Čerešňovej ulice na deti, ktoré mu oberajú čerešne. Bol vykonaný výjazd a pohovor s rodičmi detí, ktorí oberajú čerešne, pohovor s deťmi v prítomnosti riaditeľky ZŠ.

28.05.2018 Riešenie susedského sporu na ulici Gorkého napriek tomu, že rodiny sa deň pred tým spoločne dohodli, že spolu budú dobre vychádzať.