prípady September 2015

 • Dňa 02.09.2015 členovia OcP vykonávali zvýšenú hliadkovacia činnosť v okolí ZŠ, nakoľko sa pre deti začal nový školský rok.
 • Pred budovou ZŠ pribudlo nové dopravné značenie zákaz státia, s vyznačeným úsekom. Značky boli osadené z bezpečnostných dôvodov aby sa predišlo možnej nehode, kedy môžu deti spoza stojacieho vozidla vybehnúť priamo pod kolesá okoloidúceho vozidla. V okolí sa budú vykonávať častejšie kontroly dodržiavania tejto dopravnej značky.
zákaz státia

zákaz státia

Značka sa používa v prípadoch, keď je nutné v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky s prihliadnutím na miestne podmienky zakázať státie vozidiel a umožniť iba ich zastavenie napr. na účel zásobovania.

Značka zakazuje státie vozidla pri krajnici. Zastavenie je dovolené.
Státie je prerušenie jazdy na čas, ktorý je dlhší ako doba na zastavenie.
Zastavenie je prerušenie jazdy na urýchlený nástup, výstup, zloženie, vyloženie nákladu.
zdroj:http://www.skvelaautoskola.sk/dopravna-znacka/b-33

 • 5.9.2015 sa konali jazdecké preteky v jazdiarni Palomíno. Príslušníci OcP vykonávali kontrolu okolia jazdiarne.
 • Príslušníci OcP vykonávajú pravidelne kontroly miest, kde objavujú nelegálne (čierne) skládky s odpadom. Pri bývalom stredisku PD č. III sa objavila nová čierna skládka, ktorej páchateľ bol vypátraný a riešený v blokovom konaní.
 • Prebiehajú rôzne spolupráce z orgánmi policajného zboru PZ NZ.
 • Spolupráce pri doručovaní Súdnych doručeniek, spolupráce pri doručovaní exekútorských doručeniek.
 • 10.9.2015 výjazd k susedskému sporu, kde malo dôjsť k urážkam a slovným napádaniam dvoch susedných rodín
 • 14.9 výjazd k ďalšej rodinnej hádke, kde si syn dlhodobo nerozumie s matkou a problémy sa snaží riešiť hádkou a urážaním matky
 • riešenie prípadu vynášania staveného odpadu občanom obce na poľnú cestu. Vec prejednaná v blokovom konaní
 • OcP spolupracuje aj s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z Nových Zámkov
 • riešený ďalší susedský spor, kde došlo k zvaleniu betónového oplotenia
 • 22.9.2015 došlo ku krádeži ktorú spáchal maloletý žiak ZŠ, ktorému sa zapáčil rádiomagnetofón starého pána a prisvojil si ho. Pri krádeži mu pomáhala jeho 8 ročná kamarátka
 • aj počas mesiaca September vykonávajú príslušníci OcP kontroly na základnej škole K. Szemerényiho aj ZŠ J. A. Komenského
 • príslušníci OcP riešili rodinné majetkové nezhody dvoch ľudí
 • príslušníci OcP riešili ďalšiu rodinnú hádku, kde problém a hádku vyvolal alkohol